Quentin.cz


Starší produkty X-Rite / Monaco Systems / GretagMacbeth

Pulse ColorElite

Pulse ColorElite je programové vybavení, které umožňuje vytvoření ICC profilu monitoru (vyžaduje spektrokolorimetr: MonacoOPTIX XR2 nebo další podporované kolorimetry: MonacoOPTIX, MonacoOPTIX XR, MonacoSENSOR - jen pro CRT monitory) a ve velmi příjemném uživatelském rozhraní provede krok po kroku procesem kalibrace. Kromě kalibrace monitoru umožňuje vytvoření vstupního ICC profilu skeneru pomocí kalibračního terče IT8 a vstupního profilu digitálního fotoaparátu (vyžaduje kalibrační terče pro digitální fotoaparáty.

Podporované kalibrační terče jsou:

GretagMacbeth ColorChecker (24), GretagMacbeth ColorChecker DC a GretagMacbeth ColorChecker SG (Semi Gloss). V neposlední řadě umožňuje Pulse ColorElite vytvoření ICC profilů médií a to pro RGB (343 nebo 729 polí) výstupní zařízení a to pouze ve spolupráci se spektrofotometrem XRite Pulse (DTP20). Software samozřejmě umožňuje editaci vytvořených profilů, nastavení ink limitů či přednastavení křivek černé.

Rozdíly verzí Standard a Premium:

Pulse ColorElite Standard umožňuje kalibrací tiskových médií pouze pro RGB výstupní zařízení. Pulse ColorElite Premium umožňuje kalibraci tiskových médií nejen pro RGB, ale také pro CMYKová výstupní zařízení (pomocí 579 nebo 917 polí, ECI terč).

Poznámka: Prodej a vývoj tohoto produktu byl ukončen.

Kalibrační software

MonacoDCcolor

MonacoDCcolor 1.0 Mac/Win je programové vybavení umožnující vytvoření ICC profilů digitálních fotoaparátů a jejich zavedení do systému správy barev. DCcolor využívá standardních barevných průmyslových kalibračních terčů, které byly speciálně upraveny pro digitální fotoaparáty s jejichž pomocí vytvoří vysoce kvalitní ICC profily. Kalibrační terče nejsou součástí dodávky MonacoDCcolor.

Tyto ICC profily jsou dále použity systémem správy barev k věrnému zobrazení obrázků na monitorech nebo k převedení obrázků z barevného prostoru digitálního fotoaparátu do barevného prostoru jiného zařízení.

DCcolor podporuje následující kalibrační terče:
24-patch GretagMacbeth ColorChecker, GretagMacbeth ColorChecker, GretagMacbeth DC Digital Camera Color Reference Chart a odrazové terče IT8.

Poznámka: Prodej tohoto produktu byl ukončen.MonacoEZcolor

MonacoEZcolor je programové vybavení, které umožňuje velmi jednoduchým způsobem zkalibrovat monitor (klasický CRT i LCD displej), skener, tiskárnu a případně také vytvořit ICC profil digitálního fotoaparátu bez nutnosti použít spektrofotometr nebo kolorimetr. Výsledkem procesu kalibrace pomocí MonacoEZcoloru je ICC profil monitoru (zavede profil přímo do systému), tiskárny, skeneru či digitálního fotoaparátu, který následně zakomponujete do vašeho "workflow". MonacoEZcolor má příjemné uživatelské rozhraní a krok po kroku vás provede až k uložení vytvořeného ICC profilu. Při použití programového vybavení MonacoEZcolor samostatně bez kolorimetru je kalibrace prováděna vizuálně.

Dodávka kromě programového vybavení pro PC a Mac obsahuje odrazový kalibrační terčík IT 8 (5x7).

Využití:

grafická studia, reklamní agentury, tiskárny, reprostudia, profesionální či amatérská fotografie.

Doporučená konfigurace pro verzi 2.6.5:

Windows:
Pentium PC nebo vyšší, Windows XP nebo vyšší, 128 MB RAM, 64 MB volného místa na disku, USB port, podpora dvou monitorů vyžaduje video kartu nebo separované dvě video karty (nebo více). Singl video karta s podporou dvou monitorů není podporována na platformě Windows.

Macintosh OS X:
Power Macintosh nebo vyšší, Mac OS X (10.2 nebo vyšší), 128 MB RAM, 64 MB volného místa na disku, USB port,podpora dvou monitorů vyžaduje video kartu nebo separované dvě video karty (nebo více).

Update na verzi 2.6.5:

Verze 2.6.5 podporuje kromě starších kalibračních sond Monaco OPTIX, Monaco OPTIX XR, Monaco OPTIX XR Pro také Eye One Display 2 (a to jak od výrobce GretagMacbeth, tak i od výrobce PANTONE).

Majitele verzí 2.6.x si mohou zdarma stáhnout verzi 2.6.5 zde pro platformu Macintosh.

Poznámky:
Názvy MonacoEZcolor, EZcolor nebo XRite EZcolor jsou používány pro zcela totožný produkt.
EZcolor je také bundlován se skenerem Epson Perfection V750 Pro Photo.

Užitečné odkazy:

Českou uživatelskou příručku k MonacoEZcolor 2.6.x - jak vytvořit a používat ICC profily lze stáhnout zde.

XRite Colorshop X

Užitečná pomůcka pro zobrazení přesně naměřených densitometrických, kolorimetrických a spektrálních dat. Colorshop X dále nabízí správu barevných profilů, přístup a správu barevných knihoven včetně PANTONE barev a v neposlední řadě také rozhraní s mnoha XRite zařízeními k exportu dat a jejich následné snadné barevné analýze.

MonacoPROOF

MonacoPROOF Mac / Win je programové vybavení, které umožňuje vytvářet vysoce kvalitní ICC profily monitorů, vstupních a výstupních zařízení (digitální fotoaparát, skener, tiskárna). Dovoluje linearizovat tiskárnu (umožňuje samozřejmě nastavit i ink limity, neutralizovat bílý papír) a omezeně editovat profily.

Mezi nové funkce verze 3.7 lze zařadit mimo jiné: zcela nové rychlé a uživatelské rozhraní, podpora Mac OS X (10.1.4 a vyšší), podpora nových spektrofotometrů, statistiky výstupních profilů, nový relinearizační graf, 3D prohlížeč gamutu (pouze Windows) atd.

Přesnější ICC profily monitorů lze vytvořit s pomocí kolorimetru dodávaného samostaně - MonacoPROOF je vyžaduje: MonacoOPTIX nebo MonacoOPTIX XR - kalibrační sonda pro použití jak pro klasické CRT monitory, tak i LCD displeje.

K vytváření profilů tiskáren jsou vyžadovány následující spektrofotometry:

Gretag Spectrolino, XRite DTP41 nebo DTP92, Digital Swatchbook, Spectrostar Spectroscan či Gretag Eye-One

Dodávka obsahuje: USB dongle, IT8 odrazový terčík (5x7) a software pro Win / Mac.

Využití: reprostudia, fotografické laboratoře, profesionální fotostudia, DTP studia.

Poznámka: Prodej a vývoj tohoto produktu byl ukončen.

MonacoPROFILER

MonacoPROFILER je profesionální nástroj pro generování ICC profilů. Nyní je nově i pro systémy Windows 98/ME/2000/XP a Mac OS X 10.1.4 či pozdější.

Obsahuje řadu nových funkcí: implementace rozšířených výstupních profilů, editace výstupních profilů, podpora nových spektrofotometrů, terčů a dalších funkcí.

Je to vysoce profesionální software pro vytváření a editace ICC profilů monitorů (CRT / LCD), skenerů, tiskáren (také generování profilů na tisková média určená k digitálnímu nátisku) a digitálních fotoaparátů. Navíc od MonacoPROFILER umí vytvářet Hi-Fi profily v nestandardních barevných sadách (např. šestikanálové generování profilů Pantone Hexachrome), volitelnou kompresi gamutu, individuální nastavení UCR a GCR, selektivní mapování gamutu, zamykání černé, přilinkování profilů k fyzickým zařízením.

MonacoPROFILER Gold Mac/Win se liší od MonacoPROFILER Platinum Mac/Win tím, že neumí generování více než 4 kanalových profilů a také neumí vytvořit profil digitálního fotoaparátu. Vyžaduje MonacoSENSOR (kalibrační sonda pro kalibraci CRT monitory), MonacoOPTIX nebo MonacoOPTIX XR (kalibrační sonda pro kalibraci CRT i LCD monitorů), Gretag Spectrolino, GretagMacBeth Eye-One, X Rite DTP41, X-Rite DTP41B Series II (podporující USB i paralelní kabel), X RiteDTP 92, Digital Swatchbook či Spectrostar Spectroscan.

Mezi nové funkce verze patří mimo jiné: byly redukovány kalibrační stripy (patches) pro kalibraci výstupních zařízení na 343 v případě RGB respektive 378 v CMYK barevném prostoru, nastavení kontrastu při kalibraci LCD displejů a optimalizace, rozšíření editace profilů včetně adjustace bílého bodu a přidružených nástrojů, podpora ECI terčů a další.

Vyžaduje MonacoSENSOR (kalibrační sonda pro kalibraci CRT monitorů) nebo MonacoOPTIX XR (kalibrační sonda pro kalibraci CRT i LCD monitorů), nebo spektrofotometry Gretag Spectrolino, GretagMacBeth Eye-One, X Rite DTP41 nebo X RiteDTP 92, Digital Swatchbook či Spectrostar Spectroscan.

Využití:

Profesionální grafická studia, vydavatelství, velkoformátové tiskárny, reprostudia, profesionální komerční fotografie.

Doporučená konfigurace (v. 4.8.3):

Windows:
Pentium PC nebo vyšší, Windows 2000 / XP (32-bit), Vista (32-bit), 256 MB RAM, 150 MB volného místa na disku, USB port, kompatibilní videokarta.

Macintosh OS X:
Power Macintosh nebo Intel, Mac OS X (v. 10.3, 10.4 nebo vyšší), 256 MB RAM, 150 MB volného místa na disku, USB port.

Profesionální kalibrační zařízení

Rodina produktů i1Pro


i1 Pro (ale také i1 nebo Eye One Pro)

spektrální fotometr Eye-One je určen pro grafické návrháře, reklamní agentury, fotografy nebo tiskové specialisty.Spektrofotometr i1Pro


i1Basic Pro

i1Basic Pro je nové základní řešení správy barev, umožnuje kalibraci monitorů a měření přímých barev. Je to balíček, který obsahuje spektrofotometr i1 Pro (Eye One Pro), software i1Profiler (kalibrace monitorů) a PANTONE Color Manager (software umožnující update aktuálních knihoven přímých barev PANTONE pro Adobe a Quark aplikace, úzká integrace s i1Profilerem). i1Basic Pro je dobrou volbou pro grafiky na volné noze, malé kreativní firmy a malá tisková centra.

Základní balíček i1Basic Pro je možný upgradovat na plnou verzi pomocí i1Publish Upgrade.

Poznámka: Varianta i1Basic Pro UV obsahuje spektrofotometr i1 Pro s UV filtrem.

 

i1Photo Pro


i1Photo Pro je nový balíček řešení správy barev společnosti XRite, který umožnuje kalibraci digitálních fotoaparátů, monitorů, projektorů, RGB tiskáren a měření přímých barev. Je to balíček, který obsahuje spektrofotometr i1 Pro (Eye One Pro), software i1Profiler (kalibrace monitorů, projektorů a RGB tiskáren), PANTONE Color Manager (software umožnující update aktuálních knihoven přímých barev PANTONE pro Adobe a Quark aplikace, úzká integrace s i1Profilererm), ColorChecker Camera - software na vytvoření profilu digitálních fotoaparátů a kalibrační terče: ColorChecker Proof a ColorChecker Classic mini. i1Photo Pro je speciálně připravený balíček nezbytných nástrojů pro fotografy pro kalibraci jejich RGB workflow od kalibrace vstupu - digitálního fotoaparátu, přes monitor a projektor, až po výsledný tisk.

Poznámka: Varianta i1Photo Pro UV obsahuje spektrofotometr i1 Pro s UV filtrem.

i1Publish Pro


i1Publish Pro je nový balíček pro kompletní řešení správy barev společnosti XRite - pro předtiskovou přípravu, profesionály v oblasti digitálního tisku či fotografy. Umožnuje kalibraci digitálních fotoaparátů, monitorů, projektorů, vytvoření vysoce kvalitních ICC profilů v režimu RGB, CMYK, CMYK+N (CMYK + jakékoliv 4 další přímé barvy) pro inkoustové, digitální, laserové a další tiskárny, měření přímých barev, verifikaci tiskových norem pomocí kalibračních proužků ISO (IDEAlliance ISO Control Wedge nebo Ugra/Fogra Media Wedge) či softproofing ISO (G7, SWOP, PSO, Japan Color).

i1Publish Pro obsahuje všechny nástroje pro profesionální kalibraci: spektrofotometr i1 Pro (Eye One Pro), software i1Profiler (kalibrace monitorů, projektorů, vytváření ICC profilů RGB, CMYK, CMYK+4 tiskáren), PANTONE Color Manager (software umožnující update aktuálních knihoven přímých barev PANTONE pro Adobe a Quark aplikace, úzká integrace s i1Profilerem), ColorChecker Camera - software na vytvoření profilu digitálních fotoaparátů a kalibrační terče: ColorChecker Proof a ColorChecker Classic mini. i1Publish Pro s plnou výbavou pro profesionální kalibraci je určen pro pracovníky předtiskové přípravy (reklamní agentury, grafická studia, reprostudia, ofestové tiskárny, studia s digitálním tiskem atd.) či fotografy.

Poznámka: Varianta i1Publish Pro UV obsahuje spektrofotometr i1 Pro s UV filtrem.

i1Photo LT

XRite Eye-One Photo LT je nejlevnějším balíčkem spektrofotometru Eye-One a softwaru pro profilování monitorů a RGB tiskáren ve základním módu (malý kalibrační terč). Jedná se o vstupní a základní řešení správy barev, profilující monitory a RGB tiskárny, je dobrou volbou pro grafiky na volné noze, malé kreativní firmy a malá tisková centra.

Balíček obsahuje: Spektrofotometr Eye-One Pro, software Eye-One Match, určený pro profilování: tiskáren v RGB Easy módu (malé terče), monitorů - LCD, CRT, notebooků, držák, nové pravítko, pravítko pro bodové skenování, i1 terč, Ambient light Measurement Head a plná funkcionalita softwaru i1 Share Software pro vytváření, optimalizaci a komunikaci barev (včetně knihoven PANTONE přímých barev a upgradovací voucher (50% sleva na upgrade na jakýkoliv vyšší Eye-One Match modul).

i1Photo LT UV-Cut

XRite Eye-One Photo LT je nejlevnějším balíčkem spektrofotometru Eye-One a softwaru pro profilování monitorů a RGB tiskáren ve základním módu (malý kalibrační terč). Jedná se o vstupní a základní řešení správy barev, profilující monitory a RGB tiskárny, je dobrou volbou pro grafiky na volné noze, malé kreativní firmy a malá tisková centra.

Balíček obsahuje: Spektrofotometr Eye-One Pro, software Eye-One Match, určený pro profilování: tiskáren v RGB Easy módu (malé terče), monitorů - LCD, CRT, notebooků, držák, nové pravítko, pravítko pro bodové skenování, i1 terč, Ambient light Measurement Head a plná funkcionalita softwaru i1 Share Software pro vytváření, optimalizaci a komunikaci barev (včetně knihoven PANTONE přímých barev a upgradovací voucher (50% sleva na upgrade na jakýkoliv vyšší Eye-One Match modul).

Tato verze je balíčku je stejná jako XRite Eye-One Photo LT, navíc je jen spektrofotometr Eye-One vybaven UV filtrem.


i1Design LT

XRite Eye-One Design LT je balíček spektrofotometru Eye-One a softwaru pro profilování monitorů, skeneru a tiskáren. Jedná se o vstupní a základní řešení správy barev, profilující monitory a RGB-CMYK tiskárny, je dobrou volbou pro grafiky na volné noze, malé kreativní firmy a malá tisková centra.

Balíček obsahuje: Spektrofotometr Eye-One Pro, software Eye-One Match 3.x pro profilování: tiskáren a to jak pro RGB Easy, tak i pro CMYK Easy profily (malé terče), monitorů - LCD, CRT, notebooků, držák, pravítko, pravítko pro bodové skenování, i1 terč, Ambient light Measurement Head a plná funkcionalita softwaru i1 Share Software pro vytváření, optimalizaci a komunikaci barev.


i1Design LT UV CUT

Tato verze je balíčku je stejná jako XRite Eye-One Design LT, navíc je jen spektrofotometr Eye-One vybaven UV filtrem.


i1Photo

XRite Eye-One Photo je balíček spektrofotometru Eye-One a softwaru pro profilování monitorů, skeneru, projektoru, digitálního fotoaparátu a tiskáren. Jedná se o ideální řešení pro RGB workflow digitálních fotografů a digitálních vyvolávacích systémů. Systém profiluje celek RGB digitálního workflow od vstupu po výstup.

Balíček obsahuje: Spektrofotometr Eye-One Pro, software Eye-One Match 3.x (pro Mac i PC), určený pro profilování: tiskáren a to jak pro RGB Output, tak i pro CMYK Easy profily (malý terč), monitorů - LCD, CRT, notebooků, lze dále kalibrovat také projektor a digitální fotoaparát, držák, pravítko, pravítko pro bodové skenování, i1 terč, mini ColorChecker terč, Ambient light Measurement Head a plná funkcionalita softwaru i1 Share Software pro vytváření, optimalizaci a komunikaci barev (včetně knihovny Pantone přímých barev).


i1Proof

XRite Eye-One Proof je balíček spektrofotometru Eye-One a softwaru pro profilování monitorů, skeneru, projektoru a tiskáren. Jedná se o sofistikované řešení pro kreativní a designová a grafická studia, studia pro předtiskovou přípravu a tisková centra, kde se využívá především CMYK barevný prostor. Systém zajistí konzistentní a přesné barvy od skeneru přes monitor, nátisk, až po finální tisk.

Balíček obsahuje: Spektrofotometr Eye-One Pro, software Eye-One Match 3.x (pro Mac i PC), určený pro profilování: tiskáren a to jak pro RGB Easy (malý terč), tak i pro CMYK Advanced profily (velký terč), monitorů - LCD, CRT, notebooků, lze dále kalibrovat také skener a projektor, držák, pravítko, pravítko pro bodové skenování, i1 terč, Ambient light Measurement Head a plná funkcionalita softwaru i1 Share Software pro vytváření, optimalizaci a komunikaci barev (včetně knihovny Pantone přímých barev).


XRite Eye-One Basic

XRite Eye-One Basic je základní řešení správy barev a kalibrace monitorů. Je to balíček, který obsahuje spektrofotometr Eye-One a software Eye-One Match 3.x. Primárně umožňuje kalibraci monitorů, pro kalibraci skenerů a tiskáren lze dokoupit příslušné moduly. XRite Eye-One Basic je dobrou volbou pro grafiky na volné noze, malé kreativní firmy a malá tisková centra.

Balíček obsahuje: spektrofotometr Eye-One Pro, software Eye-One Match 3.x, držák na kalibraci monitorů i notebooků, pravítko včetně měřicí desky, pravítko pro bodové skenování, i1 terč (podložka pod spektrofotometr), software i1 Share pro vytváření, optimalizaci a komunikaci barev a voucher na 50% slevu na jakýkoliv modul pro Eye-One Match.

XRite i1XT (extreme)

XRite Eye-One XT obsahuje spektrofotometr Eye-One a programové vybavení Eye-One Match. Jedná se o univerzální a nejlépe vybavené kalibrační zařízení, pro kalibraci monitorů, tiskáren, projektorů a skenerů.

Programové vybavení Eye One Match vytváří ICC profily vstupních a výstupních zařízení (tiskáren) pomocí kalibračních terčů RGB (Easy a advanced) a CMYK (Easy a advanced), ICC profily monitorů, skenerů, projektorů (držák na Eye One je součástí balení) a digitálních fotoaparátů (kalibrační terče pro digitální fotoaparáty ColorChecker SG a Mini ColorChecker nejsou součástí dodávky). Editace profilů je možná.
Balíček „extreme“ obsahuje: spektrofotometr Eye-One, software Eye-One Match 3.x se všemi dostupnými moduly, držák na kalibraci monitorů i notebooků, pravítko včetně měřicí desky, pravítko pro bodové skenování, i1 terč (podložka pod spektrofotometr) a software i1 Share pro vytváření, optimalizaci a komunikaci barev.

XRite Eye-One CMYK Output Module

XRite Eye-One CMYK Output Module je rozšiřující modul do software Eye One Match 3.x, který je dodáván s produktem XRite Eye-One Basic. CMYK Output Module umožňuje kalibrovat tiskárny v CMYK Advance módu pro vytvoření kvalitního ICC profilu pro CMYKové výstupy. Dodává se elektronicky pouze jako upgradovací kód pro stávající spektrofotometr Eye-One. K objednávce je nutné uvedení sériové čísla spektrofotometru.

XRite Eye-One RGB Output Module

XRite Eye-One RGB Output Module je rozšiřující modul do software Eye One Match 3.x, který je dodáván s produktem XRite Eye-One Basic. RGB Output Module umožňuje kalibrovat tiskárny v RGB Advance módu pro vytvoření kvalitního ICC profilu pro CMYKové výstupy. Dodává se elektronicky pouze jako upgradovací kód pro stávající spektrofotometr Eye-One. K objednávce je nutné uvedení sériové čísla spektrofotometru.

XRite Eye-One Input Scanner Module

XRite Eye-One Input Scanner Module je rozšiřující modul do software Eye One Match 3.x, který je dodáván s produktem XRite Eye-One Basic. Input Scanner Module umožňuje zkalibrovat skenery a vytvoří jejich ICC profily. Dodává se elektronicky pouze jako upgradovací kód pro stávající spektrofotometr Eye-One. K objednávce je nutné uvedení sériové čísla spektrofotometru.

XRite Eye-One Beamer Upgrade

XRite Eye-One Beamer Upgrade je rozšiřující modul do software Eye One Match 3.x, který je dodáván s produktem XRite Eye-One Basic. Pomocí upgradu Beamer lze zkalibrovat projektory a vytvoří jejich ICC profily. Dodává se elektronicky pouze jako upgradovací kód pro stávající spektrofotometr Eye-One. K objednávce je nutné uvedení sériové čísla spektrofotometru.

XRite Eye-One Digital Camera Module

XRite Eye-One Digital Camera Module je rozšiřující modul do software Eye One Match 3.x, který je dodáván s produktem XRite Eye-One Basic. Pomocí Digital Camera Module lze zkalibrovat digitální fotoaparáty a vytvoří jejich ICC profily. Dodává se elektronicky pouze jako upgradovací kód pro stávající spektrofotometr Eye-One. K objednávce je nutné uvedení sériové čísla spektrofotometru.

PM5 Photostudio

XRite ProfileMaker 5 Photostudio je verze olíbeného a rozšířeného programového vybavení pro vytváření vysoce přesných ICC profilů vstupních a výstupních zařízení. Tato verze umožňuje vytváření ICC profilů pro digitální studiový fotoaparát, monitor (CRT i LCD), výstupní zařízení v následujících barevných prostorech: RGB, CMYK, CMYK+Red/Green a Hexachrome® a editaci profilů (jas, kontrast, saturace, bilý bod a gradační křivky). Kromě programového vybavení ProfileMaker 5 balíček obsahuje také software: Measure Tool (pro přesný výpočet profilu), 1 x licence MultiColor Plug-In, ColorPicker pro převod přímých barev (CxF nebo Pantone) do CMYKu, kalibrační terč Digital ColorChecker SG a USB hardwarový klíč. Tento produkt je určen především pro profesionální studiové fotografy.

PM5 Publish

XRite ProfileMaker 5 Publish je verze olíbeného a rozšířeného programového vybavení pro vytváření ICC profilů vstupních a výstupních zařízení. Tato verze umožňuje vytváření ICC profilů pro monitor, skener, výstupní zařízení v následujících barevných prostorech: RGB, CMYK, CMYKRG, CMYKRB a Hexachrome®, dále editaci profilů, Measure Tool, 1 x licence MultiColor Plug-In, terč IT8/7.1 Kodak, USB hardwarový klíč.


PM5 Publish i1Bundle

XRite ProfileMaker 5 Publish Eye-One Bundle je bundle programového vybavení ProfileMaker 5 a spektrofotometru Eye-One (bez softwaru Eye-One Match):

XRite ProfileMaker 5 Publish je verze olíbeného a rozšířeného programového vybavení pro vytváření ICC profilů vstupních a výstupních zařízení. Tato verze umožňuje vytváření ICC profilů pro monitor, skener, výstupní zařízení v následujících barevných prostorech: RGB, CMYK, CMYKRG, CMYKRB a Hexachrome®, dále editaci profilů, Measure Tool, 1 x licence MultiColor Plug-In, terč IT8/7.1 Kodak, USB hardwarový klíč.

Spektrofotometr Eye-One - pouze, bez software Eye-One Match.


PM5 Publish i1 + iO Bundle

XRite ProfileMaker 5 Publish Eye-One + iO Bundle je bundle programového vybavení ProfileMaker 5, spektrofotometru Eye-One (bez softwaru Eye-One Match) a měřícího stolu XRite iO:

1) XRite ProfileMaker 5 Publish je verze olíbeného a rozšířeného programového vybavení pro vytváření ICC profilů vstupních a výstupních zařízení. Tato verze umožňuje vytváření ICC profilů pro monitor, skener, výstupní zařízení v následujících barevných prostorech: RGB, CMYK, CMYKRG, CMYKRB a Hexachrome®, dále editaci profilů, Measure Tool, 1 x licence MultiColor Plug-In, terč IT8/7.1 Kodak, USB hardwarový klíč.

2) Spektrofotometr Eye-One - pouze, bez software Eye-One Match.

3) XRite iO measuring table je měřící stůl pro automatické a rychle čtení barevných terčů pro kalibraci a vytváření ICC profilů. Měří až 500 políček za minutu (IT8.7/3 chart - 924 políček za 2.2 minuty). Maximální velikost terčů: 32 x 23 cm, tloušťka terčů 10 mm, minimální velikost: 6 x 7 mm. Váha 4,5 kg, velikost: 510 x 460 x 170 mm (bez Eye-One).

Balení XRite iOobsahuje: iO robotické rameno, stůl s elektrostatickou fólií a USB kabel.


PM5 Publish Plus

XRite ProfileMaker 5 Publish Plus umožňuje všechny funkce verze Publish a navíc umožňuje rozšířenou editataci barevného gamutu a nástroje k tisku CMYK+N tisku. Dále tato verze umožňuje editaci a náhled obrazů ve Photoshop, vytvoření a multikanálové separace pomocí jednoho kliknutí a výstup obrázků pomocí PM5 multikanálového plug-inu z Photoshopu. ProfileMaker 5 Publish Plus je verze olíbeného a rozšířeného programového vybavení pro vytváření ICC profilů vstupních a výstupních zařízení. Tato verze umožňuje vytváření ICC profilů monitor (jak CRT, tak i LCD), skener (jak plochý, tak i bubnový), výstupních zařízení v následujících barevných prostorech: RGB, CMYK, CMYK+Red/Green, CMYK+Red/Blue, Hexachrome® a tzv. Multicolor (CMYK + 6 přidaných přímých barev), dále editaci profilů (jas, kontast, saturace, bilý bod, gradační křivky).

Balíček obsahuje programové vybavení Measure Tool (pro přesný výpočet profilu), 1 x licence MultiColor Plug-In, ColorPicker pro převod přímých barev (CxF nebo Pantone) do CMYKu, kalibrační terč IT8/7.1 Kodak a hardwarový klíč.

XRite ProfileMaker 5 Platinum

Pokud jste grafické studio, reklamní agentura, komerční tiskárna, reprostudio, copy centrum nebo profesionální fotograf, jistě potřebujete řešit barevně věrné podání vašich výstupů. XRite ProfileMaker 5 Platinum je profesionální programové vybavení na tvorbu ICC profilů výstupních či vstupních zařízení. Tato verze obsahuje následující moduly:

1) Digital Camera Module - umožňuje vytvořit ICC profil pro digitální fotoaparáty

2) Scanner Module - umožňuje vytvořit ICC profily plochých a bubnových skenerů

3) Monitor Module - umožňuje zkalibrovat (vytvořit ICC profily) CRT, LCD monitory včetně notebooků

4) Printer Module - umožňuje vytvořit ICC profily RGB a CMYK výstupních zařízení (velkoformátové tiskárny, laserové tiskárny...)

5) MultiColor Output Module - umožňuje vytvořit ICC profily pro vícekanálové výstupní zařízení (CMYK + až 6 dalších barevných kanálů - například Hexachrome(R))

6) Editor Module - globálně nebo výběrově umožňuje editovat vytvořené ICC profily nebo editovat jas, kontrast, saturaci, bílý bod nebo gradační křivky. Dále umožňuje zjistit, zda jsou přímé barvy reprodukovatelné či zobrazit barevný bamut v 2D nebo 3D prostoru

7) ColorPicker Module - převádí přímé barvy do procesních barev

8) MeasureTool Module - shromažďuje, analyzuje a průměruje data z měřených dat či umožňuje vytvářet vlastní kalibrační terče.

Eye-One Ruler Upgrade Kit

Eye-One Ruler Upgrade Kit je nové vodící pravítko, které velmi usnadňuje ruční měření kalibračních terčů a zároveň chrání terče před poškrábáním.

Kalibrační sondy

MonacoSENSOR

Kalibrační sonda pro použití na klasické CRT monitory.

Poznámka: Prodej a vývoj tohoto produktu byl ukončen.

 

MonacoOPTIX

MonacoOPTIX je jednoduché zařízení ke kalibraci monitorů, a to jak klasických CRT, tak nyní i LCD monitorů. Je následovníkem dříve vyráběného zařízení MonacoSENSOR, které umožňovalo kalibrovat pouze klasické CRT monitory. Produkt obsahuje jednak kalibrační sondu (kolorimetr), připojitelnou k počítači přes USB rozhraní, a jednak programové vybavení, určené ke generování ICC profilu kalibrovaného monitoru. Vytvořený ICC profil se pak automaticky stává součástí operačního systému. Programové vybavení se dodává na jednom CD-ROM pro Mac i PC.

Dodávka obsahuje kalibrační sondu, která je připojitelná k počítači přes rozhraní USB.

Poznámka: Prodej a vývoj tohoto produktu byl ukončen.

MonacoOPTIX XR


MonacoOPTIX XR je jednoduché zařízení ke kalibraci monitorů, a to jak klasických CRT monitorů, tak i LCD monitorů. Dodávka obsahuje programové vybavení MonacoOPTIX 2.0 na CD, pomocí něhož lze zkalibrovat přes jednoduché uživatelské rozhraní monitor (získáme barevnou věrnost monitoru). Výsledkem kalibrace je ICC profil monitoru, který se zavádí automaticky do systému. Sada dále obsahuje sondu (kolorimetr) sloužící ke kalibraci monitorů, jež je připojitelná k počítači přes rozhraní USB. Programové vybavení se dodává na CD-ROM hybridně - pro Mac i PC.

Využití: pro fotostudia, grafické ateliéry a studia, reklamní agentury, tiskárny nebo pro jednotlivé fotografy, grafiky či kreativní profesionály.

Minimální doporučená konfigurace:

Windows: Pentium PC a lepší, Windows 98 SE / ME / 2000 / XP systémy, 32 MB RAM, 50 MB místa na pevném disku, barevný monitor se 24-ti bitovou nebo vyšší video kartu (s LUT podporou), duální monitor vyžaduje podporu dvou případně více oddělených video karet, které podporují LUT (jedna video karta na duálních monitorech není podporována).
Macintosh: Power Macintosh nebo vyšší, Mac OS X (10.2 a vyšší), 128 MB RAM, 64 MB volného místa na disku, barevný monitor se 24-ti bitovou nebo vyšší video kartou, duální monitor vyžaduje podporu jedné (dvou nebo případně více) oddělené video karty.

Poznámka: Programové vybavení MonacoOPTIX 2.0 je v rámci balíčku MonacoOPTIX XR licencováno na neomezený počet počítačů v rámci jedné firmy (tzv. site licence).

Poznámka: Prodej a vývoj tohoto produktu byl ukončen.

MonacoOPTIX XR Pro

MonacoOPTIX XR Pro je zařízení ke kalibraci monitorů, a to jak klasických CRT monitorů, tak i LCD monitorů. Dodávka obsahuje programové vybavení MonacoOPTIX 2.0 na CD, pomocí něhož lze zkalibrovat přes jednoduché uživatelské rozhraní monitor (získáme barevnou věrnost monitoru). Výsledkem kalibrace je ICC profil monitoru, který se zavádí automaticky do systému. Sada dále obsahuje sondu (kolorimetr) sloužící ke kalibraci monitorů, jež je připojitelná k počítači přes rozhraní USB. Programové vybavení se dodává na CD-ROM hybridně - pro Mac i PC.

Využití:

Profesionální balík pro větší počet stanic ve fotostudiích, grafických ateliérech a studiích, reklamních agenturách či tiskárnách.

Oproti verzi MonacoOPTIX XR umožnuje verze MonacoOPTIX XR Pro navíc optimalizaci vytvořeného profilu monitoru, nalezne barvy (mimo gamut profilu), navrhne časovou optimalizaci další kalibrace, umožňuje nastavení stejné chromatičnosti všech používaných monitorů na pracovišti, editaci křivek včetně nastavení bílého bodu a ještě větší zpřesnění kalibrace.

Minimální doporučená konfigurace:

Windows:
Pentium PC a lepší, Windows 98 SE / ME / 2000 / XP systémy, 32 MB RAM, 50 MB místa na pevném disku, barevný monitor se 24-ti bitovou nebo vyšší video kartu (s LUT podporou), duální monitor vyžaduje podporu dvou případně více oddělených video karet, které podporují LUT (jedna video karta na duálních monitorech není podporována).

Macintosh:
Power Macintosh nebo vyšší, Mac OS X (10.2 a vyšší), 128 MB RAM, 64 MB volného místa na disku, barevný monitor se 24-ti bitovou nebo vyšší video kartou, duální monitor vyžaduje podporu jedné (dvou nebo případně více) oddělené video karty.

Licencování:

Programové vybavení MonacoOPTIX 2.0 je licencováno pro MonacoOPTIX XR Pro pro 5 počítačů.

Poznámka: Prodej a vývoj tohoto produktu byl ukončen.

huey

e jednoduchý nástroj určený pro kalibraci všech typů LCD a CRT monitorů (včetně notebooků), navržen a sestrojen pro nadšence digitálních fotografií, hráčů a počítačových nadšenců, kteří očekávají barevnou věrnost svých monitorů. Balíček obsahuje huey měřící zařízení, což je emisní kolorimetr a programové vybavení pro kalibraci. Jedná se o první kalibrační zařízení pro monitory, které ke kalibraci bere ohled také na osvětlení vašeho prostoru, kde se monitor nachází. Monitor lze pomocí tohoto zařízení zkalibrovat za méně než pět minut.

huey vyžaduje: Mac OSX 10.3 a vyšší nebo Windows 2000, XP a Vista.

Poznámka: PANTONE huey je OEM produktem huey. Jedná se o naprosto shodný produkt.

Česká uživatelská příručka je k dispozici v nízkém náhledovém rozlišení zde (2,3 MB) a dále ve vysokém rozlišení zde (42,7 MB).

Eye One Display LT

Eye-One Display LT má více rozšířených funkcí než má zařízení huey. Eye-One Display LT je zařízení určené ke kalibraci všech typů LCD a CRT monitorů (včetně notebooků). Programové vybavení dodávané jako součást tohoto balíčku provede uživatele celým procesem kalibrace, výsledkem budou konsistentní a předvídatelné barvy na monitoru v několika jednoduchých krocích. Eye-One Display LT také může být využit ke kalibraci více monitorů, které jsou připojeny k jedné pracovní stanici. Cena tohoto zařízení odpovídá ideální volbě kreativího profesionála, který později může upgradovat na vyšší plně profesionální verzi zařízení - Eye-One Display 2. Eye-One Display LT zobrazí report vytvořeného profilu monitoru, který ukazuje teplotu chromatičnosti, luminanci a gamu monitoru.

Eye-One Display LT vyžaduje: Mac OSX 10.3 a vyšší nebo Windows 2000 a XP.

Poznámka: PANTONE Eye-One Display LT je OEM produktem Eye-One Display LT. Jedná se o naprosto shodný produkt.

Česká uživatelská příručka je k dispozici v nízkém náhledovém rozlišení zde (2,3 MB) a dále ve vysokém rozlišení zde (42,7 MB).

Eye One Display 2

Eye-One Display 2 je kalibrační sonda, určená pro kalibraci monitorů (LCD i CRT). Je vhodná pro fotografy, kreativní profesionály či pracovníky v předtiskové přípravě, kteří pro svou práci potřeboují na dispelji přesné a věrné zobrazení barev. Eye One Display 2 vytvoří rychle a efektivně ICC profil monitoru a zavede jej automaticky do systému počítače.
Obsah dodávky: měřící sonda Eye One Display 2, programové vybavení Eye One Match (pro Mac i PC) a Eye One Share software.
Eye-One Display 2 vyžaduje: Mac OSX 10.3 a vyšší nebo Windows 2000 a XP.

Poznámka: PANTONE Eye-One Display 2 je OEM produktem Eye-One Display 2. Jedná se o naprosto shodný produkt. i1Match je nové označení softwaru Eye One Match.

Dodávaný software je licencován na neomezený počet počítačů. Zařízení nelze použít pro měření odrazových předloh.

Česká uživatelská příručka je k dispozici v nízkém náhledovém rozlišení zde (2,3 MB) a dále ve vysokém rozlišení zde (42,7 MB).

i1Match

Zde si můžete stáhnout verzi softwaru i1Match pro Mac a pro Win (verze 3.6.2). Vývoj i1Match byl ukončen.

 

Spektrofotometry a denzitometry

X-Rite 504 - Portable Color Reflection Spectrodensitometer

 

Základní model ručního odrazového spektrodensitometru 504. Umožnuje absolutní měření nebo mínus papír, denzitu mínus referenci.

X-Rite 504
X-Rite 504

X-Rite 508 - Portable Color Reflection Spectrodensitometer

 

Ruční odrazový spektrodensitometr X-Rite 508 je určen pro předtiskovou přípravu nebo do tiskáren a je vhodný pro přesné měření denzity, tonality a nárustu tiskového bodu. Umožnuje absolutní měření nebo mínus papír, denzitu mínus referenci a dále možnost měření a zobrazení tonality a nárustu tiskového bodu.

X-Rite 504
X-Rite 508

X-Rite SP62 Sphere Based Spectrophotometer

 

X-Rite SP62 je ruční stolní přenositelný spektrofotometr s velkým grafickým displejem, který určen k rychlému měření barev z různých materiálů jako je papír, plast, textil a mnoho dalších. Nalézá uplatnění v laboratořích, u průmyslových výrobců či v poli. Umožnuje absolutní a porovnávací měření, které je k dispozici v následujících systémech: L*a*b*, dL*da*db, L*c*h*, dL*dC*dH*, dE*ab, dECMC, dE CIE94, XYZ, ASTM E313-98. Měření je možné ze vzorků o velikosti od 4 do 14 mm.

X-Rite SP62
X-Rite SP62

X-Rite SP64 Sphere Spectro 4 & 8 mm Switchable aperture

 

X-Rite SP64 je ruční stolní přenositelný spektrofotometr s velkým grafickým displejem, který určen k rychlému měření barev z různých materiálů jako je papír, plast, textil a mnoho dalších. Nalézá uplatnění v laboratořích, u průmyslových výrobců či v poli. Umožnuje absolutní a porovnávací měření, které je k dispozici v následujících systémech: CIE XYZ, CIE Yxy, CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE L*c*h*, CMC, CIE94, ASTM E313-98, index metamerismu a DIN 6172 + AATCC šedoškály. Apertura je k dispozici ve dvou velikostech - 4 a 8 mm.

X-Rite SP64
X-Rite SP64

XRite DTP20 Pulse

XRite Pulse je ruční skenovací spektrofotometr bez UV filtru, jinak označený jako XRite DTP20 a je určen pro snímání barevných polí z kalibračních terčů pro vytvoření ICC profilů médií různých tiskových technologií (laserový, inkoustový, ofsetový tisk a dalších). Kromě USB připojení k vašemu počítači můžete tento ruční spektrofotometr použít bez připojení pro načtení až 3000 barevných políček. Velikost a váha XRite Pulse: 6,1 x 6,1 x 13,2 cm, 258g. Pro snadnější skenovaní barevných políček je součástí dodávky také pomocné vodítko (Pathfinder for Pulse) pro snadnější načtení barevných políček v řadě.

XRite DTP45

XRite DTP45UV je nový kombinovaný ruční i skenovací spektrofotometr. Jedná se o univerzální přenosný, velmi přesný přístroj určený pro hromadný i bodový sběr dat z ICC kalibračních terčů pro vytvoření ICC profilů médií různých tiskových technologií (laserový, inkoustový, ofsetový tisk a dalších). Připojitelný přes USB, lze měřit automaticky kalibrační proužky či bodově změřit jednotlivé barevné pole. Velikost a váha XRite DTP45UV: 10,4 x 30,2 x 11,8 cm, 1189g.

XRite DTP70

XRite DTP70 je nový skenovací spektrofotometr a je nejrychlejším spektrofotometrem se čtením v obou osách x a y. Uživatel má možnost vypnout a zapnout použití UV filtru při měření. Velmi jednoduchá a intuitivní obsluha, maximální přesnost. Je určen pro hromadný sběr dat z ICC kalibračních terčů pro vytvoření ICC profilů médií různých tiskových technologií (laserový, inkoustový, ofsetový tisk a dalších). Připojitelný přes USB 2.0, lze měřit automaticky celé terče IT8 7/3 najednou (méně než 3 minuty). Velikost a váha XRite DTP70: 15 x 31,5 x 19,3 cm, 3320g.

XRite DTP41

XRite DTP41 je autoskenovací odrazový spektrální fotometr. Přenosný, velmi přesný přístroj určený zejména pro kalibraci barevných výstupních zařízení a měření ICC tabulek. Stiskem jediného tlačítka získáte denzitometrické či kolorimetrické hodnoty vašeho testovacího obrazce, které jsou ihned vyslány do vašeho software. Za pouhých pět minut změří až 400 barevných políček. Možnost připojení ke všem počítačovým platformám. Dodáván je se síťovým zdrojem 230V a kalibračním štítkem.

Kodak IT8 4x5 transparency input target

Transparentní (průsvitný) kalibrační terčík pro vytvoření ICC profilů skeneru (pro použití na diapozitivy). Rozměr - 4x5".

 

Kodak IT8 5x7 Reflective Target

Kalibrační odrazový terč Kodak IT8 5x7 pro vytvoření ICC profilu skeneru. Rozměr 5x7".