Komplexní řešení certifikovaného digitální nátisku a produkčního tisku

EFI Fiery XF Output Option - Printer Option

 

Modul výstupního zařízení. Bezkonkurenční flexibilita.

Modulární koncepce EFI Fiery XF poskytuje uživatelům nejširší nabídku možností výstupních zařízení (Output Option - Printer Option) nátiskové řešení tak lze ušít na míru vlastním pracovním postupům a stávajícím zařízením. Navíc je možné zakoupit a nainstalovat neomezený počet modulů Printer Option - jedná se tedy o skutečnou podporu více tiskáren.

 

Kombinování a sladění možností výstupu

EFI Fiery XF nabízí základní tři možnosti výstupu v závislosti na velikosti tiskárny - modul Printer Option M (pro tiskárny A3/A2 nebo do šířky formátu 18"), modul Printer Option XL (pro tiskárny do šířky formátu 24") a modul Printer Option XXL (pro tiskárny s šířkou formátu nad 24".

Dále jsou k dispozici speciální moduly pro výstupní zařízení EFI (Vutek, Rastek a Jetrion), OKI (LED tiskárny) a širokoformátové tiskárny (Wide a Super Wide Format Option).

Při rozhodování se nemusíte zabývat technologií - velikost je to jediné, o čem musíte sami rozhodnout! Např. Modul M podporuje inkoustové i laserové tiskárny.

EFI Fiery XF File Export Option

 

Nová možnost exportu do souboru

Pro ještě vyšší flexibilitu při pracovních činnostech spojených s nátiskem lze k EFI Fiery XF přidat nový modul pro export do souboru (File Export Option) a exportovat PDF a TIFF soubory doplněné profily se správou barev.

EFI Fiery XF OneBit Option

 

Rastr v nátisku je stejný jako rastr v konečném tisku

Jednobitové soubory jsou datový formát produkovaný RIPy před osvitovými jednotkami a CTP zařízeními a obsahují rastrová data s vysokým rozlišením a se separovanými pláty, ze kterých jsou produkovány filmy nebo tiskové desky. Každá barevná separace má svůj vlastní jednobitový soubor.

Modul EFI Fiery XF OneBit Option načítá jednobitové soubory produkované všemi předními RIPy k osvitovým jednotkám nebo CTP zařízením, slučuje je a odesílá je jako výstup na inkoustovou tiskárnu, přičemž udržuje originální rastr. Protože před nátiskem probíhá RIPování, zobrazuje nátisk přesný obsah jednobitových souborů - takže vady, jako je moaré, mohou být identifikovány ještě před tím, než je zahájen nákladný tisk. Výsledkem jsou menší ztráty papíru a chemického odpadu a také úspora času a peněz.

EFI Fiery XF Spot Color Option

 

Plně využívá barevný potenciál tiskárny

Konsistentní reprodukce podnikových barev je kritická pro úspěšnou prezentaci značky - a přidává hodnotu nabídce tvorby nátisků.

S modulem EFI Fiery XF Spot Color Option doplněným do systému EFI Fiery XF můžete zpracovávat a vytvářet výstupy ve formě nátisků s věrnými barvami ze souborů podporovaných formátů zahrnujících přímé barvy - jedná se o profesionální řešení pro oblasti obalových materiálů a dekorativního tisku.

 

Mezi důležité funkce patří:

 • Úplná kontrola plných tónů a polotónů.
 • Definice průhlednosti přímých barev pro kontrolu přetisku přímých barev.
 • K dispozici jsou knihovny přímých barev Pantone (Pantone Matching System i Goe, Plus Series 2010 a 2012), PANTONE Fashion & Home, HKS, HKS 3000 plus, DIC a Toyo.
 • Podpora neomezeného počtu přímých barev pro každou úlohu.
 • Definování přímých barev v barevných prostorech L*a*b* (měřené) a CMYK/CMYKOG (manuálně definované).
 • Definice gradační křivky v procentech.
 • Funkce alias pro identifikaci přímých barev nesoucích nestandardní názvy.
 • Měření integrované přímo do aplikace odstraňuje potřebu řešení třetích stran.

EFI Fiery XF Color Profiler Option

 

Správa barev - vše v jednom

Přidejte do svého workflow v rámci systému EFI Fiery XF modul Color Profiler Option a získáte integrovaný balík "vše v jednom" s důmyslnými ICC nástroji pro správu barev - od kalibrace tiskárny po ICC papír a tvorbu referenčních profilů. S nástrojem pro správu barev EFI Color Profiler můžete vytvářet jednotné, předpověditelné nátisky optimalizované pro linearizovanou místní nátiskovou tiskárnu a pro zařízení nebo proces konečného zpracování tak, abyste mohli naplnit všechny své potřeby v oblasti digitálních nátisků a fotografií. Od verze EFI Fiery XF 5.0 je integrován EFI Color Profiler Suite. Kromě kalibrací tiskáren lze také kalibrovat přímo v EFI Fiery XF monitory.

 

Vytvoření ICC profilu - několik jednoduchých kroků

Modul EFI FieryXF Color Profiler nabízí mimořádně intuitivní uživatelské rozhraní, které uživatele krok za krokem provede procesem vytvoření profilu pro dosažení těch nejkvalitnějších výsledků bez ohledu na to, jaká je úroveň znalostí uživatele.

Profil papíru popisuje barevnou charakteristiku kombinace tiskárna / papír / inkoust nátiskového zařízení; referenční profil činí totéž pro výrobní proces nebo pro standard, který je simulován - ofset, hlubotisk, flexo, ISO 12647, SWOR Sicogif atd.

Se správou barev EFI Fiery XF Color Profiler Option lze rychle a snadno vytvářet profily díky vestavěnému "barevnému know-how" - vše co je nutné udělat, je vytisknout správnou standardní tabulku, změřit ji za pomoci některého z řady podporovaných spektrofotometrů a nechat program, aby zařídil zbytek.

 

Další klíčové funkce modulu EFI Color Profiler Option jsou:

 • Vizuální kompenzace zakřivení desky (vyžadováno pro rastrový nátisk za použití modulu OneBit Option). Umožňuje použití stejných profilů jak pro klasický digitální nátisk, tak i pro rastrový nátisk, přičemž umožňuje dosažení jednotnosti barevných výsledků a flexibilní použití deskových materiálů s různými vlastnostmi.
 • Poprvé u řešení založeného na ICC - interaktivní optimalizace ICC profilů pro papíry snižováním měřeného rozdílu barev mezi nátiskem a referenčním materiálem.
 • Editace bílých bodů tak, aby bylo možné přizpůsobit stávající papír a referenční profily různým druhům papíru bez nutnosti opětovného přepracování profilů.
 • Podpora celé řady spektrofotometrů včetně: EFI ES-1000, EFI Best Eye, XRite i1 (EyeOne Pro), XRite iO, EFI ES-2000, XRite i1Pro 2 (včetně iO 2), XRite Spectroscan, X-Rite iSis, vestavěné spektrofotometry Epson Spectroproofer a HP Z Series, Barbieri Spectro LFP, Barbieri Spectro Pad, Barbieri Spectro Swing, KonicaMinolta FD-5BT.
 • Linearizace založená na L*a*b hodnotách, poskytující objektivní měření a vynikající vyvážení šedé.
 • Unikátní kalibrační škála se 44 políčky umožňuje vytvořit ofsetový tisk bez nutnosti provádět zvláštní speciální tisky (jednoduše se kalibrační proužek přiloží k jakékoliv zakázce).

EFI Fiery XF Color Verifier Option

 

Barvy se zárukou jakosti

Při dnešním digitálním zpracování se mohou klient, zpracovatel a tiskárna nacházet ve stejném městě, ale také na různých kontinentech, a proto je důležité mít možnost zajistit, že se každý dívá na stejné barvy.

Modul EFI Fiery XF Color Verifier Option je jednoduše použitelné řešení pro zajištění kvality digitálního nátisku, které měří a zjišťuje rozdíly hodnot barev - v jednotlivých nátiscích, v tisku, v průběhu procesu od nátisku k vytvoření profilu, nebo v průběhu procesu od tisku k vytvoření reference. S EFI Fiery XF Color Verifier Option lze zajistit konzistentnost mezi referenčním tiskem a následnými tisky, ověřit, že nátisky odpovídají tiskům, nebo zkontrolovat, zda nátisky odpovídají klíčovým standardům, jako je ISO 12647.

 

Měření, porovnání, zobrazení

EFI Fiery XF Color Verifier Option může zahrnovat spektrofotometr (volitelně - pro měření), software (pro porovnávání) a proužek pro kontrolu barev zobrazující standardizované hodnoty barev. Řešení funguje na principu porovnání dvou souborů barevných hodnot, které mohou pocházet z kontrolního proužku (vytištěného v rámci nátisku nebo tisku), nebo z referenčního profilu, jako je ISO 12647, SWOP nebo Sicogif.

Program analyzuje data a zobrazuje je ve třech sloupcích s cílovými hodnotami (reference), skutečnými hodnotami (vzorek). Rozdíl mezi oběma sloupci je zobrazen ve sloupci třetím. Grafické zobrazení (buď dvourozměrné nebo trojrozměrné) ukazuje barevný prostor a umístění odchylek. Můžete si nastavit přijatelné tolerance pro jednotlivé hodnoty a pro průměr těchto hodnot.

 

Důležité funkce modulu EFI Fiery XF Color Verifier Option zahrnují:

 • Shodu s JDF pro automatický import referenčních profilů ICC pro porovnání s nátiskem a obousměrnou výměnu výsledků mezi odesílatelem a příjemcem.
 • Vytvoření tištěného protokolu splňujícího požadavky normy ISO/DIS 12647.
 • Podpora tiskáren štítků DYMO.
 • Naměřené hodnoty mohou být zobrazeny jako L*a*b*, LCh, XYZ, RGB nebo CMYK.
 • Podpora pro interní, výrobcem specifikované a standardizované kontrolní kalibrační proužky - např. Ugra/Fogra media wedge v3.0.
 • Naměřené hodnoty mohou být zkopírovány do schránky ve Windows a dále vloženy do jiných aplikací, například do Excelu.

EFI Fiery XF Fiery Option

 

Podpora všech tiskáren s EFI Fiery RIPy

EFI Fiery Option umožňuje EFI Fiery XF komunikovat s digitálními zařízeními jako jsou barevné kopírky či digitální tiskové stroje, které jsou řízeny externími či vnitřními Fiery RIPy. Fiery Option vytvoří dočasný na postscriptu založený soubor se správou barev a pošle jej na výstupní zařízení, kde je deaktivována správa barev (je použita správa barev z EFI Fiery XF). Tento dočasný soubor může být poslán do výstupních zařízení v třech módech:

 

•   Mód 1: "Print"

 • úlohy jsou vytištěny na výstupních zařízeních přímo z EFI FieryXF. Nastavení správy barev je použito tak, jak je nastaveno workflow v EFI Fiery XF a pro Fiery Command WorkStation. Vytištěné úlohy jsou zobrazeny v Fiery Command WorkStation.

•   Mód 2: "Hold"

 • úlohy jsou vytištěny do hlavní tiskové fronty Fiery Command Workstation. Uživatel může nastavit další volby ve Fiery Command Workstation a tisknout úlohy odtud.

•   Mode 3: "Direct"

 • stejně jako mód 1, ale úlohy jsou smazány ihned po jejich vytištění a nezůstávají zobrazeny nebo uloženy ve Fiery Command WorkStation.

 

EFI Fiery Option vyžaduje základní konfiguraci EFI Colorproof XF, výstupní zařízení musí být připojeno přes TCP/IP, v základní instalaci jsou dodávány generické profily papírů pro rozlišení 200, 300, 400 a 600 dpi, tisknout lze na formáty od A4 do A0 a samozřejmě definovat své vlastní formáty.

Využítí Fiery Option je vhodné pro agentury, kopírovací střediska, společnosti pro předtiskovou přípravu, tiskárny, vydavatelství a všude tam, kde je výstupní zařízení řízeno EFI Fiery RIPem.

EFI Fiery XF Cut Server Option

 

Další možnost rozšíření systému o spolupráci s řezacími plotry

Už EFI Colorproof / Fiery XF 4.1 přinesl podstatnou nepřehlédnutelnou novinku: spolupráci s řezacími plotry. Znamená to, že uživatel nyní může produkovat úlohy v barevně věrném a kvalitním podání a zároveň vyřezávat požadované výstupy. EFI Fiery XF ve spoluráci s aplikací EFI Cut Server nyní umožňuje tisknout a vyřezávat na 1200 řezacích plotrech od 70 výrobců!

 

Důležité funkce řešení:

EFI Cut Server (EFI Fiery XF Cut Server Option) je samostatná aplikace pro vyřezávání a spolupráci s řezacími plotry.

EFI Cut Server (EFI Fiery XF Cut Server Option) je buď volitelným (placený modulem) pro EFI Fiery XF nebo je součástí předkonfigurované verze EFI Fiery XF Print & Cut. Samotný EFI Cut Server běží pouze na Windows. V rámci jedné licence může běžet EFI Cut Server paralelně na čtyřech uživatelských stanicích a každý EFI Cut Server může řídit dva řezací plotry. Celkově tedy může v rámci jedné licence běžet až 8 výstupních zařízení. Součástí EFI Cut Serveru je podpora i-Cut Level 1 a 2. EFI Fiery XF v rámci použití EFI Cut Server vyžaduje EFI Fiery XF Spot Color Option (modul pro podporu přímých barev) - každá ořezová cesta musí být definována jako přímá barva. Není potřeba dále využívat software of výrobců řezacích plotrů.

Pasovací značky a export ořezové cesty se pro řezací plotr generují v EFI Fiery XF a to jak pro jednotlivé úlohy, tak pro skládané (nesting) nebo opakované úlohy (step and repeat). Úlohy mohou být zvětšovány nebo zmenšovány či oříznuty. Ořezová cesta se připravuje v aplikacích předtiskové přípravy (např. Photoshop, Illustrator).

EFI Fiery XF Print & Cut Option

EFI Fiery XF Print & Cut Option umožňuje jedním, nikoliv dvěma kroky, tisknout a zároveň řezat na stejném výstupním zařízení (samozřejmě na takových, která umožnují obojí - např. Mimaki CJV-30). Součástí tohoto modulu je licence 1 x Printer Option XXL.

EFI Fiery XF Cut Marks Option

EFI Fiery XF Cut Marks Option je modul pro EFI Fiery XF a vytváří ořezové značky pro tisk o pro řezací plotry. Umožňuje vytvářet ořezové značky iCut level 1 a 2, nové ořezové značky Zünd Cut Center a Grommet a ořezové značky Fotoba. Tento modul vyžaduje také EFI Fiery XF Spot Color Option (modul pro podporu přímých barev).

EFI Fiery XF Satellite

Zjednodušená verze EFI Fiery XF, která umožňuje zpracovávat, tisknout a ověřovat soubory pro vzdálený nátisk.

EFI Fiery XF Satellite je zjednodušená verze EFI Fiery XF, která umožňuje zpracovávat, tisknout a ověřovat pouze soubory pro vzdálený nátisk (.rpf soubory - remoteproof file, pokud je poslán soubor s jednobitovým TIFFem pro tisk digitálního nátisku s rastrem, Satellite vyžaduje navíc OneBit Option), které jsou produktem plného EFI Fiery XF. Satellite má v sobě také zabudovaný Color Verifier Option, což je nástroj na kontrolu kvality nátisku (včetně kontroly kontrolních proužků - např. UGRA/FOGRA Media Wedge) či certifikaci digitálního nátisku. Zákazníci, kteří později budou chtít získat plnou funkcionalitu produktu EFI Fiery XF, mohou později upgradovat na plný EFI Fiery XF.

Výhodou EFI Fiery XF Satellite je nižší cena a v podstatě žádná nutnost hloubějších znalostí.

Zdroj: www.efi.com/fieryxf

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz