Informační systémy

pro tisk (MIS/ERP)

Pace

Monarch

PrintSmith Vision

Technique

GamSys

Integrované MIS/ERP řešení

 

EFI GamSys je MIS/ERP řešení, které umožňuje optimalizaci výrobních procesů. Zvyšuje přehled nad operacemi, spravuje objednávky a zakázky, řídí informace o výrobě a poskytuje přehled o efektivitě nákladů. V neposlední řadě řídí webový obchod.

 

MIS: Management Information System - informační systém podniku

ERP: Enterprice Resource Planning - plánování podnikových zdrojů

 

 

Brožury

Zdroj: http://www.efi.com/products/productivity-software/management-mis-erp/efi-gamsys/overview/

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz