Informační systémy

pro tisk (MIS/ERP)

Pace

Monarch

PrintSmith Vision

Technique

GamSys

Integrované MIS/ERP řešení

 

EFI GamSys je MIS/ERP řešení, které umožňuje optimalizaci výrobních procesů. Zvyšuje přehled nad operacemi, spravuje objednávky a zakázky, řídí informace o výrobě a poskytuje přehled o efektivitě nákladů. V neposlední řadě řídí webový obchod.

 

MIS: Management Information System - informační systém podniku

ERP: Enterprice Resource Planning - plánování podnikových zdrojů

 

 

Více než jen řešení pro zefektivnění výroby a správy

EFI GamSys není jen MIS nebo ERP řešení. Jedná se o modulární koncept, který se přizpůsobuje vašim požadavkům při řízení vaší společnosti a to inteligentním způsobem, který zefektivní výrobu a správu podniku.

Optimalizuje a zvyšuje ziskovost

Optimalizuje a zvyšuje hospodárnost prostřednictvím centralizovaných informací sdílených mezi systémy a odděleními. Prostřednictvím integrace s dalšími produkty EFI Productivity Suite je možné dosáhnout ještě vyšší

úrovně ziskovosti.

Rychlé uvedení do provozu

EFI GamSys je kompletní, integrované obchodní řešení se všemi moduly potřebnými pro každodenní práci. Počáteční instalace nevyžaduje mnoho práce na to, aby se systém uvedl do provozu.

Diferenciace

V dnešním světě se vaše společnost a okolí neustále vyvíjí. Ať už je to změnou skladby produktů či vytvářením nových typů služeb. Nabízíte různé typy tisku - komerční, digitální, širokoformátový, obalový, etikety? Chcete se ještě více lišit od konkurence? GamSys je nejlepší volbou, neboť je schopen podpořit vaši jedinečnou kombinaci služeb. S jeho duchem, různými moduly a integrací se řešení přizpůsobuje vašim potřebám dnes, zítra ale v i budoucnu.

Kalkulace

EFI GamSys vytváří rychle a přesně kalkulace a nabídky na základě dostupných spotřebních materiálů, kapacity výroby či na požadavcích na lidských zdrojích. Automaticky optimalizuje kalkulace na základě technologie tisku, spotřebních materiálech, nákladu a dokončovacích pracích. GamSys šetří výrazně čas při tvorbě kalkulací a zakázek podle náročných požadavků zákazníků.

Řízení výroby

EFI GamSys umožňuje tvorbu výrobních štítků, řízení zásob, optimální plánování, řízení hotových výrobků a dodacích listů či štítků pro další distribuci.

Finance

EFI's GamSys nabízí kompletní fakturační funkce a rozhraní, které se jednoduše napojí na stávající účetní systém.

CRM (Customer Relationship Management) - správa vztahů se zákazníky

Prostřednictvím funkcí GamSys CRM máte okamžitý přístup ke klíčovým informacím o vašich klientech a jejich zakázkách. GamSys vám umožňuje sledovat všechny své aktivity, zaznamenávat plánované návštěvy, prohlížet

nejaktuálnější kontaktní informace apod. včetně veškerých dat potřebných pro zvýšení efektivity prodejního týmu.

Integrace

GamSys je plně integrován s EFI Digital StoreFront, což vám umožní využívat nejmodernější webshopový software, který automaticky přenáší zakázky do GamSys a následně do výroby. Díky certifikovanému JDF se GamSys spojí napřímo s mnoha výrobními technologiemi a stroji a proces lze tak automatizovat. GamSys poskytuje přímou konektivitu k Fiery, což vám umožňuje posílat úlohy přímo na libovolný stroj řízený EFI Fiery.

Potřebujete více informací? Kontaktujte produktového manažera

na email: manas@quentin.cz nebo na tel. čísle: 233 355 585

Zdroj: http://www.efi.com/products/productivity-software/management-mis-erp/efi-gamsys/overview/

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz