Informační systémy

pro tisk (MIS/ERP)

Pace

Monarch

PrintSmith Vision

Technique

GamSys

EFI Pace

EFI Pace (TM) nabízí příležitost zůstat před konkurencí a maximalizovat potenciál zisku. Je komplexně přizpůsoben tiskárenskému podnikání, zahrnuje obchodní a výrobní workflow celé organizace. Plně řídí vaše informace a to jak v běžném komerčním tisku, tak i ve velkoplošném tisku.

EFI Monarch

Prvotřídní řešení MIS / ERP pro polygrafický průmysl

 

Vedoucí pracovníci v odvětví tisku se spoléhají na informační systém společnosti EFI Monarch, který usnadňuje shromažďování a integraci informací ve firmě a ve výrobě za účelem automatizovaného, efektivního a výnosného řízení podniku.

EFI PrintSmith Vision

Informační systém pro oblast tiskových služeb

 

Dostupný informační systém pro tiskové služby, který dobře rozumí a dokáže automatizovat operační procesy v kopírovacích centrech či malých tiskárnách. PrintSmith Vision umí kalkulaci zakázek, řídit výrobu a tisk, finanční správu, prodej a řídit internetový obchod.

EFI Technique

Plánování podnikových zdrojů

 

Vedoucí pracovníci v polygrafickém průmyslu se mohou spolehnout na řešení EFI Technique, které usnadňuje shromažďování firemních informací jak v administrativě, tak i ve výrobě. EFI Technique automatizuje a zefektivňuje řízení podniku.

EFI GamSys

Integrované MIS/ERP řešení

 

EFI GamSys je MIS/ERP řešení, které umožnuje optimalizaci výrobních procesů. Zvyšuje přehled nad operacemi, spravuje objednávky a zakázky, řídí informace o výrobě a poskytuje přehled o efektivitě nákladů. V neposlední řadě řídí webový obchod.

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz