Produktivita založená na jasných pravidlech

Automatizovaný proces plánování a vyřazování zakázek

 

EFI Metrix(R) přináší do výroby jedinečnou automatizaci, která umožní rapidně snížit náklady předtiskových prací a plánování, a zvýšit propustnost zakázek.

 

Nejlepší produkty ve své třídě jsou dodávány jako celkové řešení. EFI

Productivity Suite představuje další krok ve vývoji produktového portfolia EFI. Rozšiřuje integrační koeficient stávajících řešení se zaměřením na efektivitu, ziskovost a vytváření nových příjmových toků.

Výhody

  • Automatizace plánování a procesů v předtiskové přípravě zvyšuje výkonnost a kapacitu výroby
  • Bezchybné plánování a vyřazování zakázek
  • Dramaticky snižuje náklady a maximalizuje zisky
  • Rychlé, přesné a bezpečné sdílení informací
  • Lehce použitelné řešení, které umožňuje zaměstnancům být produktivnější v krátkém časovém úseku

Řešení Metrix nabízi

  • Automatizaci procesu plánování a vyřazování zakázek
  • Optimalizaci vyřazení zakázek
  • Plánování a vyřazování jedním krokem
  • Silné a intuitivní uživatelské rozhraní

Vedoucí postavení na trhu

EFI Metrix získal uznání vedoucího lídra na trhu nabízející tento typ řešení. EFI Metrix je přední softwarový nástroj, který přeměňuje velké množství dat na akceptovatelná data v osvědčeném a integrovaném řešení s holistickým přístupem do výroby. S více než 1200 uživateli Metrix v 25 zemích a 11 lety nepřetržitého dynamického vývoje je Metrix uznáván jako de facto průmyslový standard pro dynamické, inteligentní plánování výroby a automatizované vyřazování.

Komplexnost řešení

Řešení EFI Metrix ukládá tiskové zakázky a shromažďuje informace o dokončovacích zařízeních, zásobách, vazbách, přihlašovacích údajích a oprávnění uživatelů spolu s výrobními standardy. Centralizací těchto informací se zajistí jednotnost, efektivita a nakonec bezchybné plánování a zavedení v celé organizaci. Řešení EFI Metrix automaticky a dynamicky určuje, kolik tiskových archů potřebujete, optimální vyřazení pro každý tiskový arch a dokonce vyčísluje nejvhodnější a nejméně nákladnou tiskovou technologii či velikost tiskového archu.

Automatizace

EFI Metrix poskytuje automatizované plánování a vyřazování a mnoho zakázek tak může projít Metrixem s nulovým zapojením operátora. EFI Metrix kromě toho zavádí bezprecedentní automatizaci tisku bezproblémovou výměnou dat s MIS, předtiskovými systémy a dokončovacími systémy.

Zjednodušení a zefektivnění

Řešení EFI Metrix postupně vytváří rozsáhlou databázi úspěšně realizovaných výrobních zakázek a pak ji následně kumulativně aplikuje na budoucí projekty. Metrix pomocí operátorů generuje plány výroby, které byly původně vytvářeny pouze těmi nejzkušenějšími plánovači.

Sjednocení zakázek na jednom vyřazení

EFI Metrix umožňuje dosáhnout automatického, dynamického a bezkonkurenčního zpracování až 160 různých zakázek (produktů) na jediném vyřazení. Metrix eliminuje potřebu zastaralého softwaru, protože provádí plánování výroby a vyřazení v jednom kroku.

Přidaná hodnota

EFI Metrix pomáhá růstu vašeho bysnysu. Nasazením řešení efektivního, jednotného a bezchybného plánování a vyřazování zakázek dosáhnete i zvýšení prodejů. Kromě toho je k dispozici integrace s řešeními MIS / ERP (EFI Pace či EFI Monarch) s cílem dále zvýšit produktivitu a snížit náklady prostřednictvím hlubší automatizace. To znamená eliminaci chyb, zefektivnění procesů výroby a její optimalizaci a celkové zlepšení kvality.

Potřebujete více informací? Kontaktujte produktového manažera

na email: manas@quentin.cz nebo na tel. čísle: 233 355 585

Zdroj: www.efi.com/metrix

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz