Informační systémy

pro tisk (MIS/ERP)

Pace

Monarch

PrintSmith Vision

Technique

GamSys

Informační systém pro polygrafický průmysl

 

EFI Pace (TM) nabízí příležitost zůstat před konkurencí a maximalizovat potenciál zisku. Je komplexně přizpůsoben tiskárenskému podnikání, zahrnuje obchodní a výrobní workflow celé organizace. Plně řídí vaše informace a to jak v běžném komerčním tisku, tak i ve velkoplošném tisku.

 

 

Brožury

EFI Pace je vyzkoušený a osvědčený manažerský informační systém (MIS), který je určen výhradně pro tiskový průmysl.

Dokumenty

10 důvodů proč přejít k Pace.

Manažerské informační systémy (MIS), které vám dávají nástroje pro správu, optimalizaci a rozvoj vašeho podnikání.

Midmarket Print Suite je výkonný nástroj pro import, který umožňuje větší automatizaci, zejména zjednodušení procesů a snížení kontaktních bodů.

Případové studie

Zdroj: www.efi.com/pace

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz