Informační systémy

pro tisk (MIS/ERP)

Pace

Monarch

PrintSmith Vision

Technique

GamSys

Informační systém pro polygrafický průmysl

 

EFI Pace (TM) nabízí příležitost zůstat před konkurencí a maximalizovat potenciál zisku. Je komplexně přizpůsoben tiskárenskému podnikání, zahrnuje obchodní a výrobní workflow celé organizace. Plně řídí vaše informace a to jak v běžném komerčním tisku, tak i ve velkoplošném tisku.

 

 

EFI Pace nabízí

 • Komplexní integraci do vašeho pracovního workflow
 • Nástroje pro efektivní řízení podnikových procesů jako jsou nabídky, kalkulace, plánování výroby, nákup zboží, skladové hospodářství, plánování zdrojů, sběr reálných dat z výroby, nákladovost, platby, účetnictví, statistiky a analýzy
 • JDF certifikaci a silnou API funkcionalitu
 • Silné a intuitivní rozhraní přes webový prohlížeč
 • Flexibilní a modulární architektura řešení
 • Předkonfigurovaný server (Pace Appliance)

Výhody

 • Zlepšení operační efektivity a maximalizace zisků prostřednictvím automatizace procesů
 • Snižuje náklady zjednodušením operací
 • Škálovatelnost řešení, které může růst podle požadavků zákazníka i trhu
 • Poskytuje snadný a rychlý přístup k potřebným informacím k získání více zakázek kdykoli a kdekoli
 • Umožňuje flexibilní přizpůsobení potřebám konkrétní firmy
 • Nabízí intuitivní rozhraní, díky němuž se běžní zaměstnanci rychle zaučí

Zlepšete efektivitu automatizací procesů a rozšiřujte své podnikání

EFI Pace je vyzkoušený a osvědčený manažerský informační systém (MIS), který je určen výhradně pro tiskový průmysl. Poskytuje integraci, přizpůsobení a flexibilní možnosti, které umožňují organizacím přístupem "end-to-end" ke zlepšování jejich procesů.

Flexibilita a škálovatelnost

Řešení EFI Pace MIS nabízí modulární architekturu, která se promítá do schopnosti konfigurovat systém tak, aby vyhovoval současným a specifickým potřebám organizace. Poskytuje flexibilitu při rozvíjení řešení do budoucna, aniž by přerušil stávající obchodní operace.

Víceúrovňové zabezpečení

Bezpečné uchovávání informací o podnikání a zákaznících je nezbytné! EFI Pace poskytuje robustní bezpečnostní model, který vám umožňuje spravovat a řídit přístupová práva a oprávnění pro každou jednotlivou část vašeho MIS systému. Na základě pravidel a odpovědností můžete svým uživatelům přiřadit

jedinečné ID a heslo, které určují a řídí jejich práva a oprávnění k přístupu k obchodním a zákaznickým informacím.

Funkce EFI Pace poskytuje plně integrované řešení pro tvorbu nabídek, kalkulací, plánování výroby, plánování zakázek, sběr dat z výroby, účetnictví, řízení prodeje a mnoho dalšího.

Nabídky a kalkulace

Zrychlete proces vypracování nabídek a kalkulací. Pomocí modulu EFI Pace Estimation můžete rychle a přesně vypracovat kalkulace různých typů zakázek na základě standardů vaší organizace. EFI Pace poskytuje kalkulace založené na nákladech a nabízí rychlé vytvoření nabídek s volitelnými cenovými kategoriemi pro konkrétní zákazníky. Optimalizuje automaticky kalkulace na základě tisku, materiálů, výrobních operací a množství a zároveň poskytuje kalkulace podle použité technologie v jedné nabídce. Díky jeho flexibilitě je možné upravovat parametry v reálném čase nebo volit další možnosti maximalizace efektivnosti a vylepšení ziskových marží zakázek.

Plánování zakázek

Podívejte se na celý plán zakázek, uspořádejte a upřednostněte své úkoly podle nákladů, aktivit a zdrojů. Pomocí modulu EFI Pace Job Planning můžete řídit prioritu zakázek v kterémkoli oddělení rychlým editováním informací, lze dokonce změnit denní nebo hodinový rozvrh a přiřadit zakázky konkrétním osobám, pokud je to žádoucí. Plánování EFI Pace využívá automatizaci k tomu, aby vaše operace probíhala jednodušeji. Řešení umožňuje plánovačům a všem uživatelům vizualizovat plánovací proces a nabízí interaktivní elektronickou

bílou tabuli, která poskytuje podrobné informace o konkrétních zakázkách v rozvrhu. Řešení má schopnost řídit scénáře "co když", které vám poskytnou úplnou analýzu toho, jak budou mít změny vliv v plánování na vyhotovení zakázek, jaké práce budou pozitivně anebo negativně ovlivněny konkrétní změnou.

Sběr reálných dat z výroby

Modul EFI Pace Shop Floor Data Collection shromažďuje a zobrazuje podrobné informace o výrobě v reálném čase. Vaši zaměstnanci budou více produktivní a zákazníci budou moci kontrolovat stav své zakázky. Řešení umožňuje zachytit ty informace, které pomáhají měřit náklady na práci, automatizuje ruční práce, sleduje odpracované hodiny a snižuje stav zásob na základě zboží používaného ve výrobě.

Správa financí

EFI Pace poskytuje robustní možnosti finančního řízení a je jedním z mála informačních systémů na trhu nabízejících kompletní účetní balíček. Modul EFI Pace Financial Management je vyvinutý speciálně pro tiskový průmysl, integruje a automatizuje vaše finanční operace s cílem zajistit lepší správu nákladů a přesné vyúčtování. Zahrnuje účetnictví, fakturaci, mzdové a účetní platby, pohledávky a bankovní účty.

Řízení vztahu se zákazníky (CRM)

S modulem Řízení vztahů se zákazníky (CRM) společnosti EFI získáte okamžitý přístup k důležitým informacím, pomocí nichž lépe porozumíte potřebám vašich stávajících, ale i potenciálních zákazníků. Toto řešení umožňuje sledovat a spravovat vztahy se zákazníky spolu se všemi jejich činnostmi.

 

Další informace a informace o tom, jak stovky organizací používají EFI Pace k zefektivnění a automatizaci svého provozního workflow, úspoře času, snížení úzských míst a zvýšení spokojenosti zákazníků naleznete zde.

Potřebujete více informací? Kontaktujte produktového manažera

na email: manas@quentin.cz nebo na tel. čísle: 233 355 585

Zdroj: www.efi.com/pace

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz