EFI PrintFlow

Kontaktujte obchodníka

Dynamické plánování a optimalizace zdrojů

 

PrintFlow umožní zvládnout více zakázek nejziskovějším možným způsobem pomocí inteligentní optimalizace pracovních úkonů a synchronizací výroby.

 

PrintFlow je nejlepší plánovací software pro polygrafický průmysl. PrintFlow je součástí produktového portfolia EFI Productivity Suite a rozšiřuje integrační kvocient stávající nabídky s důrazem na efektivitu,

rentabilitu a budování nového zdroje příjmů.

PrintFlow nabízí

Intuitivní používání a viditelnost

 • Dodává dynamické pohledy plánování včetně interaktivního Ganttova diagramu
 • Poskytuje výrobní plán v reálném čase v přehledném zobrazení
 • Umožňuje editaci drag-and-drop plánu s výstrahami konfliktních stavů
 • Umožňuje manuální přepsání, zmrazení a seskupování pracovních míst
 • Poskytuje webovský přístup a vzdálený přístup k plánování
 • Podporuje plánování vnějších služeb a sleduje vstupy a výstupy jednotlivých výrobních úkonů

Automatizace

 • Automaticky načítá zakázky ve chvíli, kdy jsou vytvořeny
 • Automaticky určí optimální cestu výroby pro každou zakázku
 • Synchronizace se plánuje na základě charakteristik zakázek a výrobních omezení
 • Automaticky vytváří výrobní sáčky pro všechna pracoviště
 • Shromažďuje a zpracovává v reálném čase data z výroby

Optimalizace

 • Zastává holistický „globální“ přístup, tedy zohledňuje potřeby a požadavky zákazníka z hlediska sociálního, biologického či psychologického
 • Průběžně zpracovává různé faktory úzkých míst včetně požadavků zákazníků, specifikuje pracovní místa a možnosti, dostupnosti materiálů, nástrojů, zařízení a další
 • Používá logiku založenou na pravidlech a může být nakonfigurována tak, aby zohledňovala jedinečné výrobní metody a požadavky související s harmonogramem výroby
 • Podporuje paralelní pracovní centra, automatizaci rozložení zakázek pro zařízení s podobnými vlastnostmi a kapacitami

Reportování

 • Poskytuje neomezené srovnávání what-if (co když) s analýzou úzkých míst
 • Generuje využití kapacit a dalších reporty pro efektivní analýzy výroby
 • Poskytuje proaktivní analýzu dopadů přesčasů

Integrace

 • Integrace s EFI MIS / ERP řešení pro ofsetový tisk a obalový průmysl
 • Přímé napojení na EFI Auto-Count® Direct Machine Interfaces (DMI) (shromažďování dat z výroby)
 • Podporuje přímou integraci a řešení s JDF integrací

Výhody

 • Zlepšuje komunikaci a informovanost v rámci podniku
 • Odstraňuje dohady a ruční pohrávání si s variantami plánování
 • Plánovači mohou mít daleko větší úlohu než dosud a přejímají strategickou roli
 • Podporuje práci s lidmi, řízení rozvoje firemní kultury a efektivní postupy v každé oblasti výroby
 • Optimalizuje využití pracovníků a zařízení
 • Optimalizuje operace a zkracuje dobu potřebnou pro nastavení
 • Zvyšuje kapacitu, propustnost a včasné dodávky
 • Minimalizuje neefektivní přesčasové směny
 • Umožňuje podniku zvládnout větší množství zakázek a zvýšení marže zakázek

Terorie globální optimalizace - The Theory of Global Optimization (TGO)

PrintFlow byl vyvinut na základě tzv. teorie globální optimalizace. Teorie

považuje ofsetový tisk a obalový průmysl jako soubor unikátních výrobních

procesů, které se skládají z řady vzájemně propojených vztahů, kde jen

několik omezení má vliv na rychlé dodání zakázky a náklady na výrobu. Díky

identifikaci, odstranění a kontrole těchto omezení, může toto podniku

přinést vyšší zisk a urychlení výroby. PrinFlow využívá inteligentní

softwarové nástroje, které dynamicky synchronizují a optimalizují každý krok

výrobního procesu. Věda o optimalizaci pracuje na základě následujících

předpokladů:

 • Výkon je stejně důležitý jako náklady.
 • Ziskovost je tvořena součtem všech pracovních zakázek, nikoli teoreticky na ziskovosti jednotlivých zakázek.
 • Vedení musí mít globální pohled na operaci. Vyšší ziskovost v jednom nákladovém středisku nemusí nutně vést k vyšším ziskům.
 • Dodání zakázky není dána tím nejefektivnějším nákladovým střediskem, ale největší omezením.

Omezení, včetně kritických míst v systému, musí být spravovány na základě jejich dopadu na celý systém. Zatímco jedno omezení překážkou může být, jiné mohou představovat nákladově efektivní cesty, které skutečně zlepšují efektivitu a propustnost.

Potřebujete více informací? Kontaktujte produktového manažera

na email: manas@quentin.cz nebo na tel. čísle: 233 355 585

Zdroj: www.efi.com/printflow

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz