Informační systémy

pro tisk (MIS/ERP)

Pace

Monarch

PrintSmith Vision

Technique

GamSys

EFI PrintSmithTM Vision

Kontaktujte obchodníka

Informační systém pro oblast tiskových služeb

 

Silné a dostupné řešení MIS pro polygrafický trh.

 

EFI PrintSmith(TM) Vision je dostupný informační systém pro tiskové služby, kterým dobře rozumí a dokáže automatizovat operační procesy v kopírovacích centrech či malých tiskárnách. PrintSmith Vision umí kalkulaci zakázek, řídit výrobu a tisk, finanční správu, prodej a řídit internetový obchod.

 

 

EFI PrintSmith(TM) Vision je flexibilní a dostupný informační systém, který je založen na běžném internetovém prohlížeči. Řešení automatizuje klíčové prvky v tiskové výrobě, snižuje počet ručních zásahů, urychluje operace a optimalizuje růst zisku.

PrintSmith Vision nabízí

  • Intuitivní a jednoduše použitelný informační systém na bázi internetového prohlížeče
  • Plnou integraci s řešením Web-2-Print od EFI
  • Přímou komunikaci s EFI Fiery a tudíž bezzásahovou tiskovou produkci
  • Nástroje pro efektivní správu klíčových operací jako jsou kalkulace, přímý prodej (POS), finanční správa, správa tiskové výroby a analýza vstupů a výstupů
  • Silné nástroje pro plánování výroby, sběr dat z výroby v reálném čase a řízení nákladovosti výroby

Výhody

  • Zrychlení toku zakázek od jejich zadání, přes kalkulaci, naplánování až po jejich výrobu
  • Zvyšuje přehled nad výkonností celé firmy, pomáhá důležitým a strategickým rozhodnutím a maximalizaci zisku společnosti
  • Zvyšuje výrobní přesnost a rychlost vyhotovení zakázek, snižuje odpad
  • Poskytuje bezpečně, rychle a jednoduše přístupné informace z informačního systému kdekoliv a kdykoliv

Proces automatizace a integrace

Pomocí EFI PrintSmith Vision snížíte náklady, zvýšíte efektvitu výroby a získáte díky tomu nové zakázky. PrintSmith Vision je jádrem informačního systému Quick Print Suite, jedné části EFI Productivity Suite. Certifikované pracovní postupy a integrace s prověřeným řešením elektronického obchodování EFI Digital StoreFront a přímou komunikací s EFI Fiery Central a EFI Command Station poskytují mimořádnou hodnotu, která je navržena tak, aby minimalizovalo zásahy zákazníka.

Flexibilita a škálovatelnost

Jako většina produktů od EFI i PrintSmith Vision nabízí modulární architekturu, to znamená, že vám umožňuje vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim obchodním požadavkům, velikosti a rozpočtu. Toto řešení poskytuje schopnost a flexibilitu růstu v organizaci přiměřeně, jak se podnikové potřeby vyvíjejí.

Jednoduché a rychlé nasazení

EFI PrintSmith Vision je snadno implementované řešení a může být plně funkční během 24 hodin. EFI nabízí novým zákazníkům jak své znalosti, tak zkušenosti stávajících zákazníků PrintSmith. EFI PrintSmith Vision je flexibilní a cenově dostupný informační systém (MIS), který šetří čas a peníze tím, že automatizuje všechny detailně zatěžované aspekty podnikání od kalkulací až po výrobu včetně fakturací.

Kalkulace

Sestavte kalkulace zakázek rychle, přesně a správně napoprvé. Pomocí aplikace EFI PrintSmith Vision lze vytvářet kalkulace pro všechny typy zakázek, od vizitek a hlavičkových papírů po složité projekty. Včetně vytváření kalkulací postavených na různých tiskových technologiích a dokončovacích pracech až ve 40 možných nákladech najednou. Správa historie kalkulací je samozřejmostí.

Správa objednávek

Centralizujte správu svých kalkulací a převeďte je optimálně do výnosných objednávek. EFI PrintSmith Vision umožňuje rychlé a snadné převedení kalkulací do objednávek a zároveň zajišťuje úplný přehled o celém procesu: prodejní objednávka, plánování a výroba. Řešení snižuje chyby a zlepšuje kapacitu výroby bez zvyšování režijních nákladů.

Finanční správa

EFI PrintSmith Vision poskytuje finanční reporty: faktury, splatné faktury či pohledávky. Reporty umožní automatizovat správu nákladů na práci. Správa faktur a plateb je automatizovaný proces s fakturací řízenou informacemi, které již byly shromážděny v systému v průběhu kalkulačních a výrobních procesů. PrintSmith Vision lze napojit k mnoha předním účetním softwarům, což poskytne kompletní řešení účetnictví.

Plánování tisku

Tabulky, značky, tabule, ruční plánování výroby, to je historie. Pomocí EFI PrintSmith Vision lze automatizovat proces celého plánování, zvýšit propustnost a kapacitu výroby a efektivněji spravovat své zdroje. Nejmodernější řešení aplikace nabízí jednoduchý způsob správy celého procesu plánování. Poskytuje funkce přetahování zakázek, přetažení značek pracovních postupů, které se automaticky aktualizují v reálném čase se stavovými

informacemi při změně v průběhu výroby.

Sběr dat z výroby v reálném čase

EFI PrintSmith Vision poskytuje data z výroby v reálném čase a poskytuje tak komplexní informace pro kalkulace nákladů. Řešení dále umožňuje obchodnímu týmu sledovat umístění pracovních míst ve výrobě. S produktem EFI PrintSmith Vision získává firma plnou automatizaci a dokonale zviditelňuje všechny aspekty pracovních činností v reálném čase. Šetří čas a zlepšuje komunikaci se zákazníky a informuje je o aktuálním stavu jejich zakázek.

Správa výroby přes mobil

Nový modul PrintSmith Vision Mobile umožňuje vedení společnosti udržovat provozní viditelnost i na cestách nebo z domova. Je to vynikající nástroj, pokud je nutné zkontrolovat aktuální zakázky, jejich stav či nahlédnout do kalkulací nebo faktur.

Vision Dashboard

Řešení poskytuje uživatelům rychlejší přístup k potřebným informacím s možností nastavit následné připomínky k využití každé příležitosti. Naším cílem je odstranit zdlouhavé hledání a dostat uživatele co nejrychleji k informacím potřebné k efektivnímu řízení podniku.

Integrovaný prodej pomocí bankovních karet

EFI PrintSmith Vision umožňuje organizaci využívat více platebních způsobů. Jedním, ale důležitým způsobem, je transakce pomocí kreditních karet. K prodejnímu místu přidáte jen kasu a tiskárnu a vaše společnost tak může nabídnout svým zákazníkům lepší služby a současně usnadnit platby.

Potřebujete více informací? Kontaktujte produktového manažera

na email: manas@quentin.cz nebo na tel. čísle: 233 355 585

Zdroj: www.efi.com/printsmith

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz