EFI PrintStream Fulfillment

Kontaktujte obchodníka

Řešení pro správu skladu a správu zakázek v polygrafickém podniku

 

EFI Printstream je nástroj v rámci informačního systému, který řídí skladové hospodaření jak vstupního materiálu, tak hotových výrobků včetně výstupní expedice. Jde o robustní řešení, které poskytuje dennodenní přehled o dostupnosti, poskytuje zpětnou vazbu oddělení pro plánování zakázek, umožňuje libovolné manažerské výstupy, a to vše v takové sestavě, které vyhoví potřebám kopírovacího studia i velké ofsetové a digitální tiskárny.

Výhody

 • Zvyšuje přehled a kontrolu nad skladem zboží a zakázek
 • Poskytuje efektivní zpracování objednávek a jejich sledování
 • Poskytuje hluboké znalosti o tiskových technologiích a zakázkách
 • Poskytuje týmu schopnost řešit složité skladovací operace při zachování vysokého výkonu a návratnosti
 • Software poskytuje vysokou úroveň škálovatelnosti podle jedinečných potřeb zákazníka

Kompletní řešení pro správu skladu

Velké zakázky často začínají malým požadavkem. S růstem tiskových zadání si zákazníci často uvědomují výhodu jednoho dodavatele, pokud tedy je schopen zajistiti jejich rozmanitá přání. PrintStream je modul navržený od počátku k plnění nejrůznějších typů zakázek počítaje i potisk hrnků na čaj či golfové míčky. Hlavní služby, které PrintStream poskytuje jsou:

 

 • Skladové hospodářství tradičních hotových výrobků, typicky knih
 • Sklad produktů vyrobených za účelem akce (merchendising)
 • Zajištění kampaní: poskytování tematických výrobků více oddělením, franšízám, apod.
 • Vlastní zboží zákazníků, hotové zboží, sady kombinující více druhů, zakázková výroba
 • Schvalování objednávek – hierarchické schvalování
 • Definování limitů, objednávky podle rozpočtů
 • Správa vrácených zásilek
 • Hromadný příjem a výdej
 • Objednávky založené na lokalitách
 • Revize, opakování zakázky
 • Ceníky
 • Výběr pravidel vyzvedávání
 • Doprava ze skladu
 • Plánování potřeb materiálu
 • Definice sad

Kompletní řešení pro:

Pick & Pack

 • Řízení výrobků vlastněných zákazníkem vč. jím doneseným za účelem kompletace do hotových zakázek např. vkládání příloh do zakázek, obálek, balíčků, krabic a řízení distribuce podle seznamu
 • PrintStream spravuje podrobnosti o objednávce, import dat ze souborů poskytnutých zákazníkem, zpracování objednávek, plnění a zaslání zakázek, posílá fakturační a e-mailové oznámení

Správa skladového hospodářství tisku na zakázku

 • Klient získává schopnost objednávat výrobky, které jsou vyráběny (tištěny) na vyžádání v požadovaném počtu. Na rozdíl od položek, které jsou předem vytištěny a skladovány
 • PrintStream se může integrovat s moduly pro tvorbu nabídek a zakázek a následně ty pak mohou být automaticky překlopeny na objednávky výroby tisku na zakázku

Správa souvisejících produktů

 • Zahrnuje podobné procesy jako sklad standardní literatury, navíc ovšem umožňuje expedici netiskových položek např. reklamních nosičů.
 • PrintStream řeší skladové hospodaření s tištěnými i netištěnými produkty a může brát i ohled na zboží vlastněné klientem.

Speciální zakázky a kompletní servis

 • Základní proces je podobný klasickému skladovému hospodářství, které obvykle vyžaduje jednotnou zásilku do jednoho místa
 • PrintStream sleduje náklady, manipulaci i komunikaci speciálních zakázek

 Sady a sestavení sad

 • Sestavy mohou zahrnovat vše od jednoduché kompletace dvou produktů (banner + držák) až po složité produkty respektující variabilní data
 • PrintStream sleduje počty, hmotnosti a hodnoty jednotlivých položek i výsledných sad
 • PrintStream sleduje i skladové zásoby a nákladové ceny v případě, že se vrácené sady mají zpětně dekomponovat.

Výroba speciálních produktů (kombinace tisku a dalších komponent)

 • Doplnění portfolia produktů o speciální kombinované produkty poskytuje tiskárnám lukrativní příležitosti. Nabídnutím kompletací různorodé zakázky lze upevnit vztah se zákazníkem, který doposud požadoval jen jednorázový tisk.
 • Sady objednané firemními pobočkami mohou obsahovat vše od specializovaného tištěného produktu až vyřezávanou grafiku či nástěnné poutače.

 Správa vrácených zásilek

 • Často přehlížený proces je správa vrácených zásilek či zakázek a tedy schopnost efektivně spravovat výnosy zboží, které jste odeslali (a dokonce i zboží, které jste neposlali)
 • PrintStream je navržen tak, aby sledoval zprostředkování výnosů, správu výnosů s (nebo bez) RMA a poskytoval podrobnou zprávu o návratových činnostech a nákladech

 Automatizace skladu

Automatizované skladové procesy poskytují výkonnou a flexibilní metodu pro integraci s jinými aplikacemi nebo systémy. Procesy mohou být automaticky generovány uživatelem pomocí e-mailů, zpráv a exportů souborů, které:

 • Sníží administrativní zátěž
 • Sníží ruční zásahy
 • Sníží zdvojování vstupů
 • Sníží možnosti chyb
 • Poskytují efektivní zpracování a sledování objednávek
 • Zlepšují viditelnost a kontrolu nad stavem skladu

 Integrace

Jako globální integrované řešení, PrintStream poskytuje komplexní viditelnost, umožňující efektivní a výnosné řízení skladových a realizačních operací. S integrací do vašeho MIS, ERP nebo eshopu (W2P), PrintStream poskytuje nástroje pro maximalizaci procesu a potenciálu zisku tím, že:

 • Zahrne kompletní skladové hospodářství do výrobních a účetních procesů jako jednoho integrovaného pracovního postupu
 • Zjednoduší tok zakázky od objednávky po výrobu až po doručení a fakturaci
 • Sníží dotykové body a eliminuje duplicitní zadávání informací ve více systémech
 • Zlepší celkovou účinnost, výkon a přesnost skladového hospodářství

PrintStream je přímo integrován s:

•  MIS

 • EFI Pace
 • EFI Monarch
 • EFI Radius

 

•  Web to Print

 • EFI Digital StoreFront
 • EFI Online Print Solutions
 • EFI PrintStream Web Storefront

 

•  Ishipping

 • EFI SmartLinc Process Shipper
 • UPS, FedEx nebo jakákoliv jiná přepravní služba

Potřebujete více informací? Kontaktujte produktového manažera

na email: manas@quentin.cz nebo na tel. čísle: 233 355 585

Zdroj: www.efi.com/printstream

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz