Informační systémy

pro tisk (MIS/ERP)

Pace

Monarch

PrintSmith Vision

Technique

GamSys

EFI Technique

Kontaktujte obchodníka

Přední ERP software pro polygrafický průmysl

 

ERP - Enterprice resource planning - plánování podnikových zdrojů

 

Vedoucí pracovníci v polygrafickém průmyslu se mohou spolehnout na řešení EFI Technique, které usnadňuje shromažďování firemních informací jak v administrativě, tak i ve výrobě. EFI Technique automatizuje a zefektivňuje řízení podniku.

 

 

Brožury

Případové studie

Zdroj: www.efi.com/products/productivity-software/management-mis-erp/efi-technique/overview/

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz