Informační systémy

pro tisk (MIS/ERP)

Pace

Monarch

PrintSmith Vision

Technique

GamSys

EFI Technique

Kontaktujte obchodníka

Přední ERP software pro polygrafický průmysl

 

ERP - Enterprice resource planning - plánování podnikových zdrojů

 

Vedoucí pracovníci v polygrafickém průmyslu se mohou spolehnout na řešení EFI Technique, které usnadňuje shromažďování firemních informací jak v administrativě, tak i ve výrobě. EFI Technique automatizuje a zefektivňuje řízení podniku.

 

 

Zvyšte svůj zisk pomocí lepšího přehledu a řízení

Získáte-li přehled nad všemi oblastmi vašeho podniku a posílíte-li komunikaci mezi všemi, kteří se podílejí na každodenním chodu podniku, dojde k výraznému zefektivnění produktivity a zvýšení zisku. S řešením EFI

Technique lze řídit další oblasti podnikání a automatizovat procesy, které byly dosud především manuální. Cílem systému je snížení nákladů, odstranění neefektivit a růst podniku.

Výhody

  • Zvyšuje obchodní efektivitu pomocí přístupu do podnikového systému pomocí mobilních telefonů k vytvoření nabídek, objednávek či zjištění stavu o výrobě zakázky atd.
  • Obchodnímu týmu umožňuje rychle a přesně vytvářet výrobní kalkulace
  •  Systém založený na pravidlech vytvoří komplexní kalkulaci v několika minutách s automatickými výpočty pro nákladově efektivní výrobní technologii
  • Zrychluje a zvyšuje zisk vyjmutím manuálních zásahů do pracovních postupů a výroby
  • Zobrazuje volnou kapacitu výroby, úzká místa, chybějící komponenty, alternativní možnosti zdrojů a navrhuje účinky změn ve výrobním plánu
  • Distribuuje přesné nebo prioritní výrobní štítky a dokumentaci do výroby a následně aktualizuje stav výroby
  • Pečlivě sleduje životní cyklus, výnosy, odpad či navrácení přebytečného materiálu z tisku na sklad
  • Aktuálně systém přepočítává požadavky na sklad papíru tak, aby byl efektivně využíván stav zásob
  • Využívá archivované údaje o řízení jakosti a kontrole zásob pro zvýšení vyjednávací síly s dodavateli
  • Snižuje spotřebu energie a odpadu až o 75%

CRM - řízení vztahů se zákazníky

Spravuje obchodní aktivity a příležitosti, reklamace, marketingové kampaně a projekty, včetně správy a archivace emailů, kalendářů, sociálních sítí a to vše na bázi klasického internetového prohlížeče.

Obchodní požadavky

Vytváří kompletní PDF nabídky během vteřin (včetně rychlého online přepočtu po změně některých hodnot) či odešle požadavek ke kalkulaci do příslušného oddělení.

Kalkulace

Jedinečný výpočetní algoritmus založený na sledování výroby a grafické manipulační schopnosti výrazně zlepšují výkon jednotlivých obchodních oddělení. Rychle umožňuje převádět nabídky na objednávky v prostředí internetového prohlížeče.

Správa zakázek

Výrobní plán je v rámci podniku sestavován pomocí přesně stanovených podmínek. Snadno spravuje klíčové zakázky, komplexní produkty, spravuje zakázky podle profilů a seznamů podle času odeslání atd. Automaticky

vypočítává náklady a materiály založené na aktuálních specifikacích a produkčních plánech a jsou synchronizovány se skladovými zásobami a aktuálním nákupem.

Správa stálých zákazníků

EFI Technique spravuje ceníky stálých zákazníků, vytváří související produkty a plánuje opakované zakázky. Cenové nabídky či kalkulace jsou generovány v sekundách a zjednodušuje se tak následný proces fakturace.

Plánování výroby

Získejte perfektní přehled nad výrobou a učiňte rozhodnutí pomocí grafického řešení plánování výroby. Sledujte kapacitu výroby, používejte indikátory procesu výroby pro klíčové zakázky, rychle zanalyzujte plánovanou výrobu oproti skutečnosti, sledujte skutečné náklady a další.

Skladové hospodářství

EFI Technique spravuje požadavky, autorizace, nákupy, naskladnění a spotřebu materiálů (sledování pomocí čárového kódu), nedokončené práce, ruční práce i hotové zboží.

Řízení nákladovosti

Kalkulování nákladů poskytuje integrovaný standardizovaný systém, který usnadňuje analýzu nákladů a zisku.

Sběr dat z výroby

Automaticky lze sbírat přesné a reálné produkční data z výroby jako jsou počty, status výrobního stroje, rychlost, odpad a snížení kapacity výroby. Sledujte výtěžnost papíru a stav spotřebního materiálu stroje. Plánovaná preventivní údržba založená na přesném datu nebo konkrétním výrobním cyklu pomáhá k delšímu udržení stroje ve výrobě.

Propojitelnost

K dispozici je dokumentace pro připojení EFI Technique s externími systémy, včetně předních předtiskových workflow a finančních systémů.

Business Intelligence

Analytické reportovací nástroje umožňují rychle a jednoduše přistupovat ke klíčovým informacím, které zvyšují efektivitu výroby. Uživatel si může upravit podle svých potřeb informace, které potřebuje pomocí jednoduchého rozhraní včetně možnosti automatického vytváření reportů, a tak udržovat celý podnik informovaným a flexibilním.

Potřebujete více informací? Kontaktujte produktového manažera

na email: manas@quentin.cz nebo na tel. čísle: 233 355 585

Zdroj: www.efi.com/products/productivity-software/management-mis-erp/efi-technique/overview/

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz