Logo společnosti Tecco

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za zprávu, co nejdřív vám odpovíme.

PantoneLive

Nejpřesnější barvy v obalové produkci

 

27% úspora času při přípravě tisku

37% snížení odpadu

75% zpřesnění barev na všech produktech

 

První barevný tištěný vzorník nechal v roce 1963 připravit pan Lawrence Herbert, dřívější zaměstnanec a tehdy již majitel společnosti Pantone. Ta právě vyráběla barevné pomůcky pro kosmetický průmysl. Cílem vzorníku bylo usnadnit práci designérům tak, aby si mohli vybrat odstín z chromaticky uspořádané nabídky bez ohledu, jakým vybavením a postupem se bude výsledná plocha tvořit.

 

Tento záměr se ukázal velmi úspěšný, Pantone barvy si časem našly své uplatnění zejména v tištěné produkci, jsou nezastupitelné při přípravě grafického vzhledu a klíčové obecně v reprografii. Množství nabízených odstínů se rozrostlo na téměř čtyřnásobek a dále přibyly k papírovým ukázkám i jejich digitální hodnoty. Návrháři a výrobci tak mohou komunikovat na dálku pomocí IT.

 

S náročnějšími požadavky na kvalitu tisku se však téma dostalo do úzkých. Majitelé značky si vždy přejí identický vzhled firemní barvy a příliš se neptají po technologických možnostech a omezeních. Pohledem zákazníka trvají na stejném vzhledu loga ať již jde o průsvitnou reklamu, křídový leták anebo obalový karton. Jejich požadavek se zdá být oprávněný, tiskaře potom stojí mnoho sil a času odhadovat správnou laboratorní formuli příslušné tiskové barvy.

 

Pantone ve spolupráci s X-Rite se proto vydali cestou rozsáhlého výzkumu, jehož výsledky jsou dnes snadno dostupné celému oboru – zejména pak obalovému. PantoneLIVE definuje každou Pantone barvu jako hlavní standard (Master). Ten představuje barevnost tisku na natíraný křídový papír tak, jak ji známe provedenou ve vějířových vzornících. Ke každému hlavnímu standardu jsou pak zjištěné a remisní křivkou popsané standardy závislé (Dependant), těch mohou být desítky.

 

Závislý standard popisuje dosažitelnou a opakovatelnou reprodukci Pantone barvy v jednom výrobním prostředí např.: solventní tisk na bílou i čirou fólii, ofsetový tisk na recyklovaný karton nebo UV inkoust nanášený třeba na lesklý potahovaný papír. Současná nabídka pokrývá typické obalářské aplikace zahrnující flexografii s UV, solventním i pigmentovým inkoustem a běžný ofset to vše v kombinacích s různými tiskovými materiály.

 

Zde je důležité naznačit, jak závislý standard vzniká. Nejprve se definuje tiskové prostředí: výrobní technologie, fyzické vlastnosti a barevnost substrátu a další vlastnosti. Tiskaři poté vyrobí několik běhů zakázky s kompletní Pantone Formula Guide vzorkovnicí. Přes značné úsilí věnované přípravě jsou vytištěná pole navzájem mírně barevně odlišná. Ze vzorků se poté vyberou ty s nejmenším rozptylem a závislý standard se určí v jejich středu. Je tedy zjevné, že výsledná hodnota nebude shodná s původním zadáním. Jde ale o barvu velmi blízkou, ověřitelně dosaženou a zejména dosažitelnou opakovaně. V tom tkví největší hodnota celého ekosystému: zadavatelé i výrobci se snadno shodnou na cílové barevnosti, mohou ji (díky dalším nástrojům) náhledovat na monitoru a také již vyrobenou ověřit. Soubor Pantone barev v daném závislém standardu je nakonec uložený formou digitální knihovny na webovém serveru.

Že se jedná o koncept použitelný dokládá i pozdější testování prováděné na Clemson Univerzity1 v USA: na 32 vzorcích ve třech výrobních prostředích bylo menší odchylky než ∆E 2,5 dosaženo na 97,7 % vzorků.

 

Knihovny jsou dnes dostupné ve třech edicích:

 

PantoneLive Design

 

 

Program PantoneLIVE Design poskytuje návrhářům  přístup k digitálním knihovnám barev Pantone a ke knihovnám soukromých značek. Ty mohou použít při fázích inspirace, návrhu a předtiskové přípravy. Tato licence umožňuje aplikaci Adobe Illustrator spolupracovat s PantoneLIVE.

 

 

PantoneLIVE Production

Tisk & obalářství

 

PantoneLIVE nabízí čisté spektrální hodnoty pro spotové barvy v celém výrobním procesu, abyste zajistili přesné a opakovatelné barvy bez ohledu na použitý substrát, technologii tisku nebo použité typy inkoustu.

 

 

 

PantoneLive Production

Plast, natírané materiály & textil

 

Plastové, nátěrové a textilní knihovny poskytují barevné specifikátory a okamžitý přístup výrobců k nejnovějším barvám Pantone pro použití v plastových, nátěrových a textilních aplikacích v digitálním formátu, který zajišťuje dosažení designu a rychle a přesně vyrábí barvu

 

 

Asi si umíme představit, v jakých plenkách se v roce 1963 nacházely postupy na ověření shody dvou barev. Se zpřísňováním sankcí za nedodržení zadání si obě strany jistě už tehdy přály nezávislého porotce, který by posoudil stanovenou barevnost. Velký obrat nastává až s nástupem počítačových technologií. V roce 2003 provedli v Pantone revizi materiálů používaných při výrobě vzorníků a po jejich novém vytištění poprvé všechna barevná políčka změřili spektrofotometrem. Vznikla první digitální referenční knihovna Pantone barev v Lab hodnotách. Další edice vzorníků byly už připravovány a kontrolovány podle prvního de-facto standardu.

 

Pro další vývoj je důležitý rok 2010. V Pantone opět provedli revizi výrobního postupu vzorníků: začal se používat ekologicky šetrný materiál (FCS), snížilo se množství v něm obsažených fluoreskujících zjasňovačů a také se změnil jejich typ. Nové měření bylo rovněž provedeno s vyšší důkladností za použití metrologie XRGA a všechna políčka byla proměřena za čtyř různých světelných podmínek (Tungsten, UVcut, Polarized, D65 filter, známých pod označením M0, M1, M2 a  M3) v plných spektrálních hodnotách. Nové vzorníky pro značnou odlišnost od předchozích získaly přídomek „Plus“.

 

Dnes jsou tyto hodnoty základem ekosystému PantoneLIVE. Pohled do historie firmy nám ale dává nahlédnout, jak rychle a důkladně se přístup k Pantone barvám změnil. Z návrhářské pomůcky se během deseti let stal silný nástroj schopný ustát smluvní závazky.

 

Navštivte nás:

Showroom DTPobchod.cz, Thámova 32, Praha 8

 

Kontaktujte produktového manažera:

tel.: +420 233 355 585 | pantone@quentin.cz

Logo společnosti Quentin

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz