EFI Digital StoreFront

Kontaktujte obchodníka

eCommerce Web-to-Print (W2P) software

 

V dnešní době zákazníci vyžadují rychlejší odezvy při zadávání zakázek do tisku, chtějí vše řešit rychle a elektronicky, nejlépe přes jednoduchý internetový obchod.

Digital StoreFront je řešení Web-to-Print, které umožňuje zákazníkovi zadat tiskovou zákazku přes internetové rozhraní ve formě e-shopu, poskytovateli tiskových služeb pak rychlé a automatické zpracování v návaznosti na tiskové technologie. A to vše on-line a rychle.

EFI Digital StoreFront (DSF) je modulární řešení, které lze přizpůsobit poskytovateli tiskových služeb na míru.

Co je Web-to-Print (W2P)?

Web-to-Print, jinak také jako Web2Print (W2P), vzdálené publikování nebo tiskový internetový obchod - to jsou všeobecné termíny, které znamenají přijímání tiskových zakázek pomocí internetových stránek. Jedná se o soubor firemních strojů nástrojů jako je webhosting, webdesign, cross media marketing či informační systém, software (např. RIP) a tiskové stroje různých technologií. Nejčastěji bývá W2P používán komerčními tiskárnami pro zjednodušení příjmu či opakování zakázek nebo pro flexibilitu obsahu zakázek (vizitky, pohlednice, brožury, plakáty, letáky atd.). Obsah těchto zakázek mohou zákazníci pomocí jednoduchých editačních nástrojů tvořit přímo v internetovém obchodu s tiskem. Všechny přijaté zakázky, služby nebo produkty mohou automaticky optimalizovat výrobu - tedy využít tiskových strojů či strojů pro kompletaci zakázek a snížit tak výrazně čas tisku na minimum. To vše s propojením s informačními systémy (tvorba nabídek, objednávek, fakturace či dodání tiskových úloh zákazníkovi).

Web-toPrint je komplexní řešení, které umí:

 • Nabídnout a nakonfigurovat produkt (jak poskytovatelem služeb, tak i zákazníkovi)
 • Vytvořit nabídku a termín dodání v reálném čase,
 • Přijmout, zpracovat a uvádět status objednávky (a zašle ji na optimální  technologii)
 • Poskytnout všechny možnosti platby za zakázku (platba on-line kartou, faktura atd.)
 • Nabídnout možnosti doručení zákazníkovi (osobní vyzvednutí, kurýr, pošta atd.)
 • Zálohovat informace o zakázce, poskytnout informace účetnictví (náklady, marže a jiné statistiky atd.).

Co dokáže EFI Digital StoreFront

 • Zatížení: Digital StoreFront je navržen pro příjem a zpracování 100 až 1,000,000 zakázek za měsíc.
 • Lokace: EFI DSF může být nasazen na jednom místě, ale také na 1500 pobočkách.
 • Architektura: EFI DSF je součást EFI Productivity Software Suite, s růstem vaší firmy může růst i architektura nasazení software od EFI - k DSF lze snadno integrovat Fiery servery nebo informační systémy.

Digital StoreFront Essential nebo Premium

Digital StoreFront Essential je základní řešení W2P, zatímco Premium verze poskytuje kompletní šíři funkcí. Z Essentials na Premium lze přejít upgradem tak, jak poroste váš byznys.

 

Digital StoreFront Essential - výhody:

 • Budování povědomí o značce
 • Platby pomocí kreditních karet
 • Automatizace procesu přijetí zakázky, sledování statutu zakázky, správa úloh
 • Zvyšování obratu a zisku.

 

Digital StoreFront Premium - viz výhody DSF Essential plus:

 • Možnost výběru řešení na bázi cloudu nebo hostování řešení přímo u zákazníka
 • Neomezený počet StoreFront a ceníků
 • VDP (tisk variabilních dat) a Cross Media Marketing

Digital StoreFront je konfigurovatelné modulární řešení, které může být nasazeno jak na straně zákazníka (poskytovatele tiskových služeb), tak na straně EFI (cloud, hosting, eshop).

 

Rozšiřitelnost

Modulárně lze funkčnost řešení rozšiřovat na neomezené množství tiskových front / obchodních front, neomezený počet uživatelů, skupin, firem či transakcí, neomezený počet ceníků, neomezenou nabídku katalogových produktů (DSFdesign Studio, Ad Hoc, statické atd.),

neomezený počet výstupních zařízení, další tiskové obchody a místa. Produkt je standardně podporován v 16 jazycích (čeština je lokálně v ČR a SR dostupná od distributora produktu - Quentin spol. s r.o.).

 

Integrace

 • Digital StoreFront je možné navázat na stávající nebo budoucí systémy EFI Fiery či EFI Fiery XF, EFI Fiery Central, EFI Micropress a EFI Pace.
 • Plná integrace je nyní připravena pro EFI MIS / ERP řešení a přímá konektivita na externí systémy (volitelně).
 • DSF Premium lze nově doplnit o další konektory jako jsou: k externím systémům, EFI & non-EFI aplikacím, JDF pro PrePress Workflow a cXML Punch Out Catalog integraci.

 

eCommerce / internetový obchod

EFI Digital StoreFront umožňuje definovat obchodní fronty - produkty a cenové kategorie pro vybrané zákazníky, standardizované rozhraní pro odeslání tiskových úloh a převod do PDF (EFI Print Messenger). EFI DSF podporuje tiskové úlohy s proměnnými daty (XMPie, EFI VPrint, FusionPro a VWeb+), definuje platební konfigurace (objednávky, účty, platba kreditními kartami), ceny tiskové zakázky (včetně cen bez a s DPH), statistiky, analýzy, reporty atd.

 

Zjednodušení práce

Jednoduchost práce ze strany zákazníka DSF nabízí zákazníkovi snadné moderní uživatelské rozhraní v běžném prohlížeči, snadné a logické zadání objednávky tiskové zakázky, standardní platební možnosti, on-line přístup ke stavům objednaných tiskových úloh, historii úloh, znovuobjednání starších tiskových úloh a další.

Typy produktů v Digital StoreFront

 • Ad hod produkty - konkrétní tisková zakázka od zákazníka. Zákazník může pomocí "Visual Product Builder" nahrát soubor, vybrat tiskovou technologii, typ materiálů, výbrat finální dokončování, může přidat, odebrat stránky, spřeházet stránky, nastavit náklad atd. a to vše v jednom intuitivním internetovém rozhraním.
 • Tisk variabilní dat & Direct mail produkty - od vizitek po pohlednice, personalizovaný obsah - jak text, tak i obrázky.
 • Sady dynamických produktů - příkladem můhou být třídní materiály či eventové materiály (pracovní desky, sešity, pracovní listy, atd.).
 • Ostatní produkty - CD, hrnečky atd.
 • Statické produkty - standardizované dokumenty - katalogy, produktové listy, formuláře pro přiobjednávání..
 • Produktová matice - produkty, které kombinují dva nebo více parametrů - typickým příkladem je trička (barva, velikost).
 • Produkty tvořené přes DSFdesign Studio - jedná se o webový on-line editor, ve kterém může zákazník vytvořit produktovou šablonu (např. vizitky, letáky nebo bannery), editovat a změnit stávající produkty přidáním textů, editací titulků nebo přidání obrázků atd.
 • Elektronické produkty - elektronické knihy, formuláře, materiály pro kurzy a eventy v PDF dokumentech.

Dostupné moduly

Credit Cards Module

Tento modul rozšiřuje funkcionalitu EFI Digital StoreFront o možnost plateb na eshopu kreditními kartami přes SSL zabezpečené stránky včetně autorizace.

 

Authentication Package

Zákazníci jsou chráněni svým ID a heslem.

 

Variable Data Printing: XMPie

Modul umožňuje pracovat s proměnnými daty, a tím má Digital StoreFront možnost přijmout a zpracovat plně personalizované tisky (přes XMPie software - např. InDesign).

 

Variable Data Printing: FusionPro

Modul umožňuje pracovat s proměnnými daty, a tím má Digital StoreFront možnost zpracovat plně personalizované tisky (přes FusionPro software).

 

Data Connectivity Option

Modul, který propojuje Digital StoreFront s dalšími řešeními společnosti EFI - Pace, Monarch či PrintSmith (informační systémy) či řešeními EFI MIS / ERP.

 

Additional Print Shop

Modul umožňuje pracovat s více místy (tiskovými centry, obchody).

Možnosti hostingu

EFI Digital StoreFront má připraveny dvě varianty nasazení:

 

Cloudové řešení EFI

Tzv. cloudové řešení od EFI, kdy zákazník nepotřebuje další místní zdroje ve formě dalších investic, údržby a podpory. Hostování, zálohy, servis, bezpečnost a údržbu poskytuje přímo EFI na svých serverech.

 

Řešení hostované zákazníkem

Celé řešení hostování, zálohy, servis, bezpečnost a údržbu si zákazník zašjiťuje sám. Výhodou je plná kontrola nad celým systémem.

 

V základní verzi Essentials hostuje celé řešení EFI.

Integrace s dalšími tiskovými a produkčními workflow

EFI Digital StoreFront těsně spolupracuje s tiskovými a produkčními systémy jako je EFI Fiery, Fiery Central a MicroPress a v neposlední řadě také s EFI SendMe pro zpracování velkého počtů kopií a tisků. Díky podpoře JDF může být EFI Digital StoreFront navázáno také na dašlí produčkní a tisková řešení třetích výrobců.

Integrace s informačními systémy EFI a řešením třetích výrobců

Flexibilně lze EFI Digital StoreFront® propojit s dalšími produkty společnosti EFI - EFI Pace, Monarch a PrintSmith a řešeními třetích výrobců systémů ERP / MIS (pomocí technologie XML & cXML).

 

EFI Monarch - Enterprice Resource Planning (ERP) software for print - software pro optimalizaci a správu tiskových úloh na dostupných výstupních tiskových zařízeních.

EFI Pace - Management Information System (MIS) Software for print - kompletní informační a pokladní systém určený převážně pro větší tisková centra.

EFI PrintSmith - Management Information System (MIS) Software for Printshops - kompletní informační a pokladní systém určený převážně pro malá tisková centra nebo kopírovací centra.

Pro koho je určen EFI Digital StoreFront?

EFI Digital StoreFront® je vyvíjen adresně pro specifické obchodní úkony v oblasti polygrafického průmyslu - v podnicích s potřebou tisků velkého objemu, v zázemí, kde se zajišťují tiskové služby (např. univerzity, státní úřady a ministerstva), v kopírovacích a tiskových centrech (malé i velké náklady) či v komerčních tiskárnách.

Další služby - školení, instalace

Vzhledem k sofistikovanému celému řešení nabízí EFI kromě produktů samotných také navazující služby jako je instalace na místě zákazníka, nastavení, integrace a v neposlední řadě také zaškolení. K dispozici je také poprodejní podpora (udržovací smlouvy atd.).

 

Quentin spol. s r.o. je certifikovaným prodejcem EFI Digital StoreFront

Potřebujete více informací? Kontaktujte produktového manažera

na email: manas@quentin.cz nebo na tel. čísle: 233 355 585

Zdroj: www.efi.com/digitalstorefront

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o.,

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.quentin.cz